www.scandinaviandesign.com/forum

Prenumeration
Personlig kundservice:
+46 (0)8 617 23 40
E-mail: forum@provisa.se
Postadress:
TitelData AB, 112 86 Stockholm

Pris: SVERIGE, ett år, fyra nummer –
316 SEK (inkl 18 SEK moms). Två år,
åtta nummer – 569 SEK (inkl 32 SEK moms), 10% rabatt. STUDENT, ett år,
fyra nummer – 237 SEK (inkl 14 SEK moms), rabatt 25%. EU, ett år, fyra nummer – 542 SEK (inkl 6% moms). NORGE OCH BALTIKUM, ett år, fyra nummer – 512 SEK (exkl moms)
ÖVRIGA VÄRLDEN, ett år, fyra nummer
– 624 SEK (exkl moms).

Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Mark Isitt
mark.isitt@provisa.se
tel: +46 (0)8 555 400 65
fax: +46 (0)8 555 400 74

Art director
Patric Leo
patric@leoform.se
tel: +46 (0)8 611 60 68
fax: +46 (0)8 611 60 58

Annons
Försäljningschef
Christina Lund
c.lund@provisa.se
tel: +46 (0)8 555 400 63
fax: +46 (0)8 555 400 74

Annonssäljare
Nicklas Jakobsson
nicklas.jakobsson@provisa.se
tel: +46 (0)8 555 400 72
fax: +46 (0)8 555 400 74

Utgivare
Staffan Lund AB

Verkställande direktör
Staffan Lund

Adress
Forum, Strandvägen 19,
114 56 Stockholm

Tryck, rippning och repro
Åkessons tryckeri AB, Emmaboda

Endast om så uttryckligen anges är
texterna att betrakta som ställnings-
taganden av Forum. Redaktionen svarar
ej för insänt, ej beställt, material.

ISSN 1651-5838

forum@provisa.se