Alvar Aalto arkitektur/design
28 maj - 4 september 2005

Avsikten med utställningen är att ge en svensk och internationell publik en helhetsbild av fenomenet Alvar Aalto.

En introduktion kommer att inleda utställningen där Aaltos liv kortfattat beskrivs i kronologisk ordning. Det handlar här om viktiga händelser, familjeliv, anekdoter mm.

Alvar Aalto var till en början nyklassicist men anslöt sig tidigt till det funktionalistiska formspråket som präglades av rationalistiskt byggande och idealistiska visioner. Han förenade ett funktionalistiskt språk med ett humanistiskt synsätt. Hans tankar kretsade kring de mänskliga behoven och den kringliggande miljön.
I avdelningen för arkitektur redovisas Alvar Aaltos omfattande och imponerande sammanlagda produktion men besökaren får även mer ingående ta del av enskilda viktiga projekt såsom Workers Club Jyväskylä, Finland (1924-25), Viborg bibliotek, Ryssland (1927-35), Pemar sanatorium, Finland (1929-33), Villa Mairea, Finland (1938-39), Baker House Cambridge, USA (1947-49), Sundh Center Avesta, Sverige (1955), Kyrka och församlingshem, Seinäjoki, Finland (1951-1956). I slutet av arkitekturavdelningen presenteras Alvar Aaltos arbete med stadsplanering i projekten Seinäjoki, Finland (1958-87) och Helsingfors, Finland (1959-62)
Enhetliga byggnadsverk var en grundläggande idé hos Alvar Aalto; möbler, belysning och andra detaljer var viktiga komponenter i utformandet av en arbetsplats eller ett hem. 1935 skapade Aalto tillsammans med sina medarbetare inrednings- och försäljningsfirman Artek. Tanken var att skapa estetiskt enkla möbler i böjträ (formpressad fanér) som ett slags motsvarighet till stålrörsmöblernas moderna former.

Produktionen blev en stor framgång och Artek är fortfarande verksamt. Alvar Aalto formgav även glas för Karhula-Iittala. Hans kurviga Savoyvas har blivit något av en symbol för finsk design. Vidare ritade han belysningsarmaturer, metallpjäser och textilmönster.

Avdelningen för design visar möbler designade av Aalto från tidig klassicistisk tid till världsberömda, funktionalistiska modeller. Det finns också en del som visar olika exempel av mer och mindre kända glasmodeller samt belysning från 1920 och framåt. Exempel på mönster ritade av Aalto visas i textildelen.

SAMARBETSPARTNERS
Utställningen är producerad i samarbete med: Alvar Aalto Museum, Artek AB, Iittala AB, Formens Hus, Seinäjoki stad, Designmuseo Helsingfors, Finlands Arkitekturmuseum, Jan Krister Boman, Alvar Aalto Sällskapet (Sverige), Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Designår 2005

(Källor: Göran Schildt, Nationalencyclopedin)

 

 

 


studio@scandinaviandesign.com