11-12 oktober i

Auditoriet, Moderna Museet.

Med anledning av Arkitekturåret 2001