MMF

PRESSMEDDELANDE 2008-12-05

mmf

Jubileumsåret 2009, har MMF AB inbjudit H M Drottning Margrethe II av Danmark att göra skissen för "Årets textila konstverk". Ett unikt textilt konstverk i form av en matta kommer att vävas i Båstad och premiärvisas på Märta Måås-dagen sommaren 2009 och därefter ingå i jubileumsutställningen på Liljevalchs konsthall 3 oktober 2009 - 4 januari 2010 då vävateljén Märta Måås-Fjetterström firar 90 år.

Märta Måås-Fjetterström AB, ateljén för textil konst har varit centrum för den textila konstens utveckling i Sverige sedan väveriet startade sin verksamhet år 1919. År 2002 inledde konstväveriet en ny tradition som innebar att en nu levande konstnär får möjlighet att formge ett textilt konstverk som vävs i ett enda exemplar. 2002 utsågs Marie-Louise Ekman, 2003 Elis Ernst Eriksson, 2004 Jockum Nordström, 2005 Maria Miesenberger, 2006 Charlotte Gyllenhammar, 2007 Jens Fänge och 2008 Cecilia Edefalk. Jubileumsåret 2009 gör H M Drottning Margrethe skissen för Årets textila konstverk från Märta Måås-Fjetterström.

Drottning Margrethe har haft flera konstutställningar i Sverige; på Millesgården 1989, på Sofiero slott 2002 samt på Waldemarsudde 2004 och där visat bokillustrationer, akvareller, måleri och kyrklig textil både i form av skisser och utförda mässkrudar.

Drottning Margrethe beskriver själv sin skiss som ett kustlandskap med möten mellan vatten och land. Mellan de avgränsade färgfälten uppstår intressanta möten där färgerna påverkar varandra. Skog möter hed som möter strand. Strandkanten möter vattenlinjen, sund möter hav, sötvatten möter havsvatten. Topografin med sina höjder och djup ses i ett helikopterperspektiv och konstverket "Kustlandskap" är avsett att vara en matta, inte hänga på en vägg.

Det textila konstverket kommer att vävas av Märta Måås-Fjetterströms konstväverskor Monica Nilsson och Margareta Westdahl under kommande vinter och vår. Allmänheten kommer att kunna följa arbetet i vävstolen vid särskilda visningar.

Årets textila konstverk 2009, "Kustlandskap", kommer att visas i Båstad sommaren 2009 på den traditionsenliga Märta Måås-dagen samt därefter på jubileumsutställningen på Liljevalchs konsthall 3 oktober 2009 - 4 januari 2010   då vävateljén Märta Måås-Fjetterström firar 90 år.


MMFSnabbfakta MMF AB
Den numera legendariska vävateljén MMF AB startades år 1919 av textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjetterström som drev verksamheten fram till sin död 1941. Efter hennes bortgång följde en turbulent period då konstväveriet hotades av nedläggning, men det räddades av en grupp kulturpersonligheter, med bland andra formgivaren Carl Malmsten och kronprins Gustav Adolf i spetsen, som 1942 bildade aktiebolaget Märta Måås-Fjetterström AB. Sedan 2001 ägs väveriet av rekryteringsföretaget CV Search AB i Stockholm. Väveriet sysselsätter i dag 15 konstväverskor. Sedan 2002 utser MMF AB en konstnär att formge Årets textila konstverk. 2006 lanserades framtidskollektionen SPECTROGRAM av arkitekterna Claesson Koivisto Rune. 2009 fyller Märta Måås-Fjetterströms 90 år vilket kommer att manifesteras i en stor utställning på Liljevalchs konsthall.   Jubileumsåret 2009 gör H M Drottning Margrethe av Danmark Årets textila konstverk för Märta Måås-Fjetterström.

För mer information kontakta:
Angelica Persson, VD vid Märta Måås-Fjetterström AB,
Agardhsgatan 9, 269 33 BÅSTAD, tel och fax 0431-701 83, angelica.persson@mmf.se


FAKTA MÄRTA MÅÅS-FJETTERSTRÖM AB:
1919
öppnar textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjetterström vävateljé i eget namn i Båstad.
1930 får väveriet stor uppmärksamhet i samband med Stockholmsutställningen och Märta Måås-Fjetterström röner stort intresse bland press och publik.
1934 deltar Märta Måås-Fjetterström i en utställning på Liljevalchs Konsthall i Stockholm och får sitt stora genombrott.
1941 Märta Måås-Fjetterström avlider vid 68 års ålder. Väveriet hotas av nedläggning då inga direkta arvingar finns.
1942 ingriper en rad kulturpersonligheter, bland annat kronprins Gustav Adolf, formgivaren Carl Malmsten och museidirektören vid Nationalmuseum Erik Wettergren, för att rädda det anrika väveriet och bildar Aktiebolaget Märta Måås-Fjetterström.
1942 Barbro Nilsson går in som konstnärlig ledare. Hon leder väveriet fram till sin pensionering 1970.
1970-75 Kaisa Melanton är konstnärlig ledare.
1980-90-talen utförs beställningar på en rad stora specialkompositioner för offentliga institutioner så som Prins Eugenes Waldermarsudde, Växjö Domkyrka, Handelshögskolan i Göteborg samt till företag som Astra och Peab.
1999-2000 vävs Nini Sandströms Kungamatta. Mattan är en gåva från den svenska regeringen till kung Carl XVI Gustaf inför hans 25-årsjubileum som regent.
2001 köper rekryteringsföretaget CV Search AB Märta Måås-Fjetterström AB och konstväverskan Angelica Persson tillträder som VD.
2002 Marie-Louise Ekman utses till Årets Konstnär för att formge ett exklusivt konstverk som ska vävas i ett enda exemplar.
2003 Valet av Årets konstnär faller på Elis Ernst Eriksson, för hans starka engagemang i nutida samhällsfrågor och hans förmåga att provocera.
2004 Jockum Nordström väljs till Årets konstnär för sitt kompromisslösa konstnärskap där han ständigt befinner sig i gränssnittet mellan teckning, collage och måleri.
2005 Maria Miesenberger utses till Årets konstnär då hon "visat prov på intressanta möten där en mönsterflora, som står den orientaliska bildrikedomen nära, kan samsas med ett mer närgånget utforskande kring den egna kroppens mönster".
2006 Charlotte Gyllenhammar blir vald till Årets konstnär " för ett konstnärskap som i en mångfald av medier, har en förmåga att gestalta ett personligt och allmängiltigt livsrum, där barndomen och familjens krympande livsutrymme kontrasterar emot samhällets politiskt laddade rum som ställer våra mänskliga livsvillkor på ända."
2006 Arkitekterna Claesson, Koivisto, Rune ritar Framtidskollektionen SPECTROGRAM, en serie nya mattor i rölakan inspirerade av ljud, för MMF AB.
2007 Jens Fänge utses till Årets konstnär. Det textila konstverket "Upstairs" förvärvas av Statens Konstråd och placeras på Regeringskansliet.
2008 Eget Showroom öppnas på Sibyllegatan 19, Stockholm.
2008 Cecilia Edefalk väljs till Årets konstnär för sina " konsekventa och undersökande bildbearbetningar av speciellt utvalda teman" och gör det textila konstverket "Double White Venus".
2009 Fyller MMF, ateljén för textil konst, 90 år. H M Drottning Margrethe av Danmark gör skissen för Årets textila konstverk. Det textila konstverket i form av en matta kommer att visas i Båstad i Juli 2009 samt på jubileumsutställningen på Liljevalchs konsthall den 3 oktober 2009-7 januari 2010

Idag arbetar 15 konstväverskor på väveriet.