Stockholm Furniture Fair


MOON
Design Färg & Blanche.

Fredrik Färg och Emma Blanche, designers och konstnärer, har tagit ned månen åt oss. Upplevelsen av MOON är lika trolsk som den i naturen – ljuset som omger den reflekteras på ytan likt solens strålar när de träffar månen. Effekten för tankarna till ett fängslande hologram. Betraktarens nyfikenhet resulterar i en interaktion – du rör dig runt MOON som en satellit. En som registrerar när ljuset träffar ytan, när magin blir som störst.

Reflextyg, metall, matt opal akryl.
T5 cirkellysrör 40W, 55W, 40+22W/T5
D 550/750 mm H 400/270 mm

Fredrik Färg and Emma Blanche, designers and artists, brought us the moon. The experience of Moon is as enchanting as the one in the sky: the light that surrounds it is reflected on the surface like the rays of the sun when they meet the moon. The effect is reminiscent of a captivating hologram. The viewer’s curiosity forms an interaction: you move around Moon like a satellite that registers whenever the light hits the surface, when the magic reaches its apogee.

Reflex fabric, metal, matt opal acrylic
T5 circular tube 40W, 55W, 40+22W
D 550/750 mm H 400/270 mmIf you need more information please contact:
Per Gill. Tel: +46 481 80053 E-mail: per.gill@zero.se
Email Zero

Nybro: Zero Pukeberg Box 800 SE-382 28 Nybro
Tel. +46 (0)481 800 00 Fax. +46 (0)481 140 00 E-mail: info@zero.se

Stockholm: Zero Sibyllegatan 9 Box 5828 SE-102 48 Stockholm
Tel. +46 (0)8 545 850 00 Fax. +46 (0)8 545 850 09

Göteborg: Zero Kungsgatan 17 SE-411 19 Göteborg
Tel. +46 (0)31 17 10 65 Fax. +46 (0)31 17 10 64