Honorable Mention

7. Hygienlyftstol och liggbadvagn/Hygienic lifting chair and reclining bath cart "Alenti/Miranti"
ID, D, O
Design/Designer: Pär Nylander
Producent/Manufactured by: Arjo Hospital Equipment AB

Juryn: Logisk vidareutveckling av bra produkter för ett designmedvetet företag. Form och funktion speglar omvårdnad, säkerhet, kvalitet och komfort för både vårdtagare och personal.

Jury’s comment: A logical further development of good products for a design-conscious company. Form and function reflect care, safety, quality and comfort for both the patient and staff.

 

8. Fyrkantigt skåp med spegel/Square cupboard with mirror
M, F, H
Design/Designer: Dick Lundgren
Producent/Manufactured by: Men at Work AB

Juryn: En "vad smart"-produkt. Spegeln finns kvar fast jag öppnat skåpet. Att resultatet dessutom blivit vackert gör det hela inte sämre. Pulverlackerad plåt.

Jury’s comment: A "how smart" product. The mirror stays put even though I’ve opened the cupboard. The fact that the result is also beautiful doesn’t make it any less attractive. Powder-coated metal.

9. Tidskriften/Magazine "Stockholm New"
GD, D
Design/Designer: Henrik Nygren
Uppdragsgivare/Client:
Stockholm New Publishing AB

Juryn: Imponerande tidskrift om Sverige. Med vacker form, god journalistik och hög fotografisk kvalitet marknadsförs Sverige på ett exemplariskt sätt.

Jury’s comment: An impressive magazine about Sweden. With beautiful design, good journalism and high-quality photography, it markets Sweden in an exemplary fashion.

more . . .

 

10. Ljuslampett/Light sconce "Candela"
KF, O, H
Design/Designer: Louise Enlund
Producent/Manufactured by:
Simplicitas AB

Juryn: En vacker och lättplacerad lampett som poetiskt speglar ljuset i det blanka stålet. Genialt tillverkad i ett enda stycke, utan spill. En förnyelse av ljuslampetten.

Jury’s comment: A beautiful sconce, easy to place, which poetically reflects the light in polished steel. Brilliantly made in a single piece, without waste. A renewal of sconce design.

Back to