Fredik Mattson och Linda Worbin vinnare av Svensk Forms stipendium ”Pagrotskyrummet”


Tisdag den 24 maj delade Leif Pagrotsky ut två stipendier på Svensk Form. Stipendiet bygger på inkomsterna från auktioneringen av inredningen som togs fram i en utställning i dåvarande utrikeshandelsministerns Leif Pagrotskys rum på UD.

Syftet med stipendiet är att premiera och uppmärksamma en konstnärlig, nyskapande och innovativ gärning inom området möbler & inredning. Stipendiet kan ges till en eller flera unga formgivare verksamma i Sverige.

Juryn, bestående av professor Johan Huldt, utställningsproducent Cathrine von Hauswolff, Svenskt Tenns VD Yvonne Sörensen samt Lars Wieselgren från Formens Hus i Hällefors har i år utsett två stipendiater, som vardera erhåller en summa av 25.000 SEK. 

Fredrik Mattson, möbelformgivare, född 1973 
Linda Worbin, textil designforskare, född 1974

Båda uppfyller väl de ställda kriterierna och har från två olika utgångspunkter arbetat innovativt och nyskapande inom området möbler och inredning. Fredrik Mattson har redan hunnit producera flera uppmärksammade möbler, medan Linda Worbin fördjupat sin forskning inom interaktiva textilier och inredning och befinner sig i början av sin produktion. Vi ser med spänning fram mot dessa unga formgivares fortsatta arbete.  

Motivering:
Fredrik Mattsson
Fredrik Mattson har på kort tid upprepade gånger visat prov på innovativ möbeldesign i samarbete med Blå Station. Han har tänjt materialens gränser och drivit produktionsutveckling vidare inom en kostnadseffektiv ram, utan att ge avkall på sin konstnärliga integritet.

Linda Worbin
Genom sin forskning inom smart textiles och interaktionsdesign har Linda Worbin banat väg för helt nya användningsområden av inredningstextilier. Nytta, estetik och teknologi förenas i ett dynamiskt samspel som kommunicerar med omgivningen.

För mer information, kontakta  
Stefan Nilsson, Svensk Form, stefan.nilsson@svenskform.se 08/463 31 97.