sven lundhs öga av jan åman

6.
Vi var tveksamma inför att röra någonting över huvudtaget. Samtidigt såg vi givetvis det sensationella i ambitionen. Men - och det jag velat komma fram till genom denna berättelse - initiativet är nog ganska typiskt exempel på Sven Lundhs sätt att fungera och agera. Hur projektet än hade utvecklats - om det så hade fullföljts hela vägen - så var den avgörande konstnärliga handlingen den som gjordes genom det första telefonsamtalet, när Sven Lundh ringde.

7.