Sanna Hansson

Internationella Svenska Möbelmässan 1999
I monter ÖH:01 presenterade Sanna Hansson Design möbelkollektionen ANYWHERE i en installation. Kollektionen är formgiven av Sanna Hansson som ett resultat av en studie av flyttfåglar och immigreringen till storstäder.


Utgångspunkten för kollektionen var att i en möbel skildra en analogi mellan storstäder och fågelöar: den långa resan flyttfågeln säsongsvis gör för att finna mat, med hur vi människor måste förflytta oss till storstäder för att finna arbete. Metropoler kan ses som fågelöar för människan.

Fåglar från olika länder sittandes bredvid varandra i södra Afrika under vintern, kan liknas vid internationella tidningar uppradade bredvid varandra i pressbutiker.

ANYWHERE-kollektionen består av fem tidningsställ vars formuttryck är inspirerad av flyttfågelns liv och dess ringmärke runt benet: Tidningsställets hyllor påminner om rörelsen av en flygande fågel. Stativets bas liknar en fågels fot med klor som sticker ut. Runt tidningsställets fot har ett ringmärke satts fast. Ringmärket har samma utformning och material som de ringmärken forskarna fäster runt flyttfåglarnas ben för att kunna identifiera dem.

Ringmärket på tidningsstället skall symbolisera hur viktigt det har blivit i vårt samhälle att tingen vi köper är unika.

ANYWHERE-kollektionen ingår i projektet VERKLIGHETER I ETT MÖTE, vars tema är att skildra människan och tingen i sociala och kulturella möten i det nutida samhället. Projektet produceras av Sanna Hansson Design med stöd av Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond.

Sannas Hanssons nyproducerade spegel FIVEFOOTELEVEN och stolen INKARNATION kommer även att exponeras i monter ÖH:01.

För ytterligare information,
var god kontakta Sanna Hansson.
Telefon: 08-137737, mobil: 070-7390389
sannahansson@hotmail.com

11050gren.JPG (3691 bytes)

11050gul.JPG (3933 bytes)

11050orange.JPG (3838 bytes)

11050red.JPG (3768 bytes)