Sanna Hansson

PRESSMEDDELANDE 980228

Internationella Svenska Möbelmässan 1998:
I monter AG:31 presenterades möbelkollektionen VERKLIGHETER I ETT MÖTE. Möbelkollektionen är formgiven av Sanna Hansson som ett resultat av en studieresa till Indien under hösten 1997.

Inkarnation   Utgångspunkten för kollektionen var att sammanföra två helt skilda formtraditioner i en och samma möbel. I denna kollektion har svensk och indisk formtradition sammanförts: Kan två kulturer med ett totalt motsatt förhållningssätt till formgivning mötas harmoniskt i en möbel? Hur påverkas kulturernas formspråk i detta möte? Kan båda formtraditionerna bibehålla sitt unika formspråk och få lika stort utrymme för sitt egna uttryck? Hur ser en möbel med ett mångkulturellt formspråk ut?

Kollektionen består endast av stolar och har en gemensam grundform: En stol med ett skandinaviskt formspråk, där formelementen har reducerats till det arketypiska uttrycket av en stol, för att sedan utsmyckas med ett främmande element. Elementen används traditionellt i indisk utsmyckning.

Möblerna utställda på möbelmässan är exempel ur möbelkollektionen VERKLIGHETER I ETT MÖTE. Kollektionen ingår i projektet TINGETS GENETISKA ARV, vars tema är att skildra tingens arv ur ett socialt och kulturellt möte i det nutida samhället. Projektet produceras av Sanna Hansson Design.

Stolen INKARNATION kommer även att ställas ut i en konstinstallation i MaxMara's skyltfönster, Birger Jarlsgatan 12. Denna installation medverkar i konstutställningen INSYN som produceras av Stockholm Kulturhuvudstad 1998.

Temat för installationen är innebörden av begreppet verklighet och vår relation till verkligheten: Vad är verklighet och vad är en illusion av verkligheten? I vilka av dessa verkligheter befinner vi oss i? I en spegeln ser vi hur verkligheten ser ut och vår illusion av verkligheten, spegelbilden är en skugga av verkligheten.

För ytterligare information, kontakta Sanna Hansson:

sannahansson@hotmail.com