Torsten och Wanja Söderbergs Pris 2003
tilldelas Sigurdur Gústafsson
Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har beslutat att tilldela arkitekten och formgivaren Sigurdur Gústafsson, årets
pris om 500 000 SEK. Priset delas ut i samband med en högtidlighet på Röhsska museet i Göteborg den 4 november. Museet visar under tiden 5 november 2003 - 18 januari 2004 en utställning av Sigurdur Gústafssons produktion.

Torsten och Wanja Söderbergs pris instiftades för att främja konsthantverk och konstindustri i Norden. Prisnämnden bestående av museidirektör Bodil
Busk Lauersen, Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, chefsintendent Widar Halén, Kunstindustrimuseet i Oslo, fd museidirektör Jarno Peltonen, Helsingfors, ordföranden i Islands Designmuseum, konsulent Stefan Snaebjörnsson, Kulturministeriet, Reykjavik, museichef Elsebeth Welander-Berggren, Röhsska museet för design och konsthantverk, Göteborg har enhälligt beslutat att utdela 2003 års pris till arkitekten och formgivaren Sigurdur Gústafsson, Reykjavik.


Prisnämndens motivering lyder: "För Sigurdur Gústafssons expressiva och
dekonstruktivistiska möbler där han testar konstruktioner och
materialkombinationer och där han på ett utmanande och lekfullt sätt prövar
postmodernismens former och färger."

Sigurdur Gustafsson är född på Island 1962.
1990 utexaminerad från arkitekturhögskolan i Oslo.
1995 öppnade egen arkitektfirma.
Arbetar sedan 1997 med Källemo AB, Sverige.

Utställningar
1998 Svens Öga, Färgfabriken, Stockholm.
1998 Forum för Form, Stockholm.
1998 Svens Öga, Röhsska museet, Göteborg.
1999 F15, Moss, Norge.
1999 The Transparent North, Stedeljik Museum, Amsterdam.
2000 Schwedens Aufbruch zur moderne, Lindau, Tyskland.
2001 Galleri Hylteberga.
2002 Malmö museum.

Stipendier och utmärkelser
1995 pris i arkitekturtävling, Reykjavik.
1996 andra pris, tävling för universitetscampus, Reykjavik.
2001 Bruno Mathsson priset.

Representerad
Nationalmuseum, Stockholm.
Röhsska museet, Göteborg.
Malmö konstmuseum.
Stedeljik museum, Amsterdam.
Nationalmuseum, Armenien.
Islands Designmuseum, Reykjavik.

Läs mer om Sigurdur Gústafsson