Foto: Per Larsson

Foto: Rolf Lind

Foto: Rolf Lind

Foto: Per Larsson

Foto: Per Larsson

PER B. SUNDBERG
Greatest Hits 1983-2004


På Röhsska museet i Göteborg,
24 september – 27 november, 2004

Hur ska en radio se ut, eller en lampa? Får man använda vilka motiv som helst i en Orreforsvas? När man ser Per B Sundbergs glas- och keramikföremål så infinner sig alla dessa frågor. Att våga det nya, det oprövade, löper som en röd tråd genom hans konstnärskap.

Per B Sundberg är utbildad keramiker och glasformgivare vid Konstfack i Stockholm. Efter avslutad utbildning började han att arbeta tillsammans med några kamrater i en studiohytta på Fjäderholmarna i Stockholms skärgård. Här vidtog vad man skulle kunna kalla för ett vilt experimenterande med glasblåseriet. 1994 kommer han till Orrefors. Riktigt vem som föreslog att man skulle anställa honom vet han inte och han verkar fortfarande litet förvånad över att man bad honom komma. Han fick panik, säger han, när han kom till detta bruk med sin väldiga 1900-talstradition. Vad skulle han göra? För att vinna position var han tvungen att ge sig ut på tunn is, våga spela högt för att se om det bar, och i början var det också ständigt nya försök och improvisationer.

Åren på Orrefors har präglats av, om man tillåter sig att generalisera, två olika formuttryck. Fram till omkring millennieskiftet var det ”buliga” former som var aktuella för att därefter avsevärt stramas upp. De senaste årens produktion är mer geometrisk. Här ser man istället referenser till 1900-talets modernistiska formspråk. Tydligast kanske det framträder i en lampa från 2004 som har en Bauhausinspirerad form.

Ett inslag som är vanligt förekommande i Per B Sundbergs verk är bilderna och de förekommer rikligt både på hans keramiska objekt som i hans glasföremål. Bilderna fyller dock ingen berättande funktion, det är snarare en vilja att skapa krockar. Det handlar om att utmana betraktarens förväntan, det man ser är inte vad man brukar se i dessa typer av objekt. Bilderna är ibland olika dekaler han samlat på sig, eller, som är fallet i flera av hans sena glasföremål från Orrefors, serietidningsbilder.

Per B Sundberg utmanar betraktaren och ger man sig i kast med att betrakta så står mycket att finna i hans objekt. Mycket bjuder dessa skapelser, dock aldrig på slätstrukenhet.

Foto: Per Larsson

Foto: Rolf Lind

Foto: Rolf Lind

Foto: Rolf Lind

Foto: Rolf Lind

Utställningen produceras i samarbete med

Orrefors