KLASSISK TRIPTYK 17/4–25/5
– från svenskt 1700-tal till idag

Svenska Ambassaden i Felleshuset i Berlin,
Rauchstr. 1, 10787 Berlin-Tiergarten.
17 April – 25 Maj 2003

Det svenska 1700-talets möbeltillverkning rymmer en unik kombination av gammalt svenskt hantverk och en förmåga att tillgodogöra sig de stildrag som, vid denna tid, utvecklats i Frankrike. För Sverige gäller dessutom att de katastrofer som drabbat den europeiska kontinenten det senaste kvartsmillenniet i stort sett lyst med sin frånvaro på våra breddgrader. Detta innebär att många av de föremål som gått förlorade på kontinenten finns bevarade i Sverige, både som importerade och imiterade föremål med en klar och nyskapande blick på förebilderna.
En stark drivkraft bakom utställningen Solen och Nordstjärnan, som gjordes tillsammans med franska museimän för tio år sedan och visades i både Stockholm och Paris, var de franska konstvetarnas upplevelse av att finna så mycket oförstört kulturarv i Sverige, inklusive föremål som gått förlorade i revolutioner och krig i hemlandet. Detta har också underlättat för svenska hantverkare och formgivare att återskapa och nyskapa utifrån en solid, traditionell grund.
I den här utställningen möter originalen möbler som tillverkats i syfte att hålla vid liv ett hantverk som förlitade sig på träets inneboende egenskaper och som, sig själv ovetande, tog all den hänsyn till miljön som världen idag efterlyser i varje produktionssituation.

Den möbelserie som initierades av det svenska Riksantikvarieämbetet och som togs om hand av IKEA och nu produceras av MOVE för Nationalmuseums räkning gav svenska möbelsnickare en möjlighet att visa att det fortfarande finns en möjlighet att skapa kvalitet på ett gammaldags sätt, att sinkning och trätappar kan ersätta stålskruvar och tvåkomponentlim.
Betyder detta något utöver nostalgi och snobbism? Vi har lätt för att glömma att en majoritet av mänskligheten lever sitt dagliga liv med en teknologi som mest liknar den vi levde med för ett par hundra år sedan. Den här utställningen rymmer ett budskap om att det är möjligt att framställa ändamålsenliga, vackra och miljövänliga bruksföremål i en värld som alltför lätt tappar kontakten med begreppet kvalitet.

Mats Theselius går ett steg vidare när han ser traditionernas inneboende möjlighet till förnyelse. De klassiska möbelformerna är produkter av en lång process där ändamålsenligheten varit en stark faktor, men där också de naturgivna materialens skönhet och formbarhet spelat en avgörande roll. Mats Theselius har lagt ned ett stort intresse på hur gammalt hantverk påverkat utförandet av bruksföremål och har också använt sig av dessa kunskaper för ett radikalt nyskapande.

Mats Theselius har tagit ett steg till som, i förhållande till det så kallade moderna projektet kan te sig vanskligt, möjligen naturligare i en postmodern era. Han har lierat sig med målaren Pär Andersson, som är hans far, för att skapa en ornamentik till de nya möblerna. Pär Andersson är en konstnär som gjort en hållfast legering av en klassicism i Poussins anda och ett svenskt, folkligt förankrat måleri där lusten att dekorera med former hämtade ur naturen spelar en stor roll. En intressant detalj, som stärker banden till det förflutna, är det gamla låssmide – ett spektakulärt inslag i möbelns utseende – som sluter dörrarna till Theselius skåp.
Den här utställningen är en lustfylld påminnelse om möjligheten att använda sig av traditionen för att göra något som är nytt, att utvinna nya sensuella upplevelser ur material som givit människor upplevelse av lust och kvalitet under århundraden. Lika lite som världen förblir gammal är den aldrig helt ny. Vare sig vi vill det eller inte lever vi i dialogen mellan det som var, det som är och det som kommer.

Att föra en dialog med 1700-talet är att tala med en epok där den moderna människan blev till, vårt tänkandes rötter blir, på gott och ont, tydliga i encyklopediens tidevarv, vi gör oss av med mycken barlast och många fördomar, vi lärde oss åtminstone att stava till tolerans. Att leva upp till den visade sig ta betydligt längre tid, hur lång återstår att se. Dock lärde vi oss att med mycken barlast och många fördomar, vi lärde oss åtminstone att stava till tolerans. Att leva upp till den visade sig ta betydligt längre tid, hur lång återstår att se. Dock lärde vi oss att sitta bättre och en människa som mår bra i sin vardagliga situation skall inte underskattas när det gäller formandet av mänsklighetens framtid.

Olle Granath
f d överintendent, Nationalmuseum, StockholmFör ytterligare information:
Kulturråd Johan Bengt-Påhlsson,
Svenska Ambasssaden Berlin,
E-mail johan.bengt-pahlsson@foreign.ministry.se
Christer Bohlin, Move Möbler AB, tel 0410-46001
E-mail christer.bohlin-move@telia.com


MOVE Möbler AB
Glädjebacksgatan 7, SE-231 45 Trelleborg
P. 0410-46001, F. 0410-460 41,
E-mail: move.mobel@telia.com
www. movemobler.com


Fakta MOVE
MOVE Möbler är ett nischföretag med säte i Trelleborg som utvecklar och producerar möbler med hög design nivå och med goda förebilder ur vår historia. Vi tillverkar i Sverige och säljer via återförsäljare i Norden och norra Europa.
Kontor och utställning finns i Trelleborg samt en nyöppnad butik/utställning, MOVE TID & RUM, mitt på antikstråket på Arsenalsgatan 6 i Stockholm.

Utveckling - marknad
Christer Bohlin 0410-460 01, 070-598 73 71
Gestaltning - koordination
Evalisa Bohlin 0410-460 01, 070-598 73 70
TID & RUM
Arsenalsgatan 6, tel 08-545 000 70, kontakt Birgitta Gabrielsson