Offecct

Stockholm Furniture Fair


GREEN DIVIDER – a graphic wall for green roomsGREEN DIVIDER is the first result of a new collaboration between Offecct and Swedish designer Louise Hederström. Hederström is based in Malmö in southern Sweden and always tries to depart from a specific need in her designs.

The design brief Offecct gave Louise Hederström was to find a way to incorporate greenery into office environments, open spaces and to provide the possibility to create spatiality. Louise Hederström’s design of GREEN DIVIDER is flexible and can be placed in different formations or stand alone.
The attractive graphic form of GREEN DIVIDER means it works perfectly well with smaller plants, or even without any greenery.

- I like working graphically and to create expressions in a room, says Louise Hederström.

- I am very satisfied with the design of the product which allows bigger plants to climb, but also works well without any greenery at all. The divider it selves creates a connection to plants with their form, Louise Hederström concludes.

GREEN DIVIDER is a new product within Offecct’s O2ASIS concept. O2ASIS is a product line of design products that together with flowers and greenery contribute and bring value to any interior.

GREEN DIVIDER – Grafisk avskärmning för gröna rum

GREEN DIVIDER är det första resultatet av ett nytt samarbete mellan Offecct och den svenska formgivaren Louise Hederström.

Utgångspunkten för det uppdrag Offecct gav Louise Hederström var att ta fram ett sätt att inkorporera grönska i kontorsmiljöer och öppna ytor, och på så sätt ge möjlighet att skapa rum i rummet. Louise Hederströms formgivning av GREEN DIVIDER är flexibel och kan placeras i olika formationer eller för sig själv.
Den attraktiva grafiska utformningen av GREEN DIVIDER innebär att den fungerar alldeles utmärkt med mindre plantor och faktiskt även utan växter.

- Jag tycker om att arbeta grafiskt och att skapa uttryck i rummet, säger Louise Hederström.

- Jag är nöjd med utformningen av produkten som tillåter större växter att klättra men som även fungerar utan växtlighet. DIVIDER i sig knyter an till växterna genom sin form, avslutar Louise Hederström.

GREEN DIVIDER är en ny produkt i Offeccts koncept O2ASIS. O2ASIS är ett sortiment av designprodukter som tillsammans med blommor och växter ökar och tillför värde till interiörer.


 

Offecct
For further information and high resolution images, please contact:
Ulrika Darheden, Marketing Assistant, Offecct AB,
phone: +46 504 415 00, email: ulrika.darheden@offecct.se

Kurt Tingdal, CEO Offecct AB,
phone: +46 504 415 00, email: kurt.tingdal@offecct.se

High resolution images can be downloaded from www.offecct.se
Web: www.offecct.se Blog: blog.offecct.se Facebook: facebook.com/offecct
Twitter: twitter.com/offecct