Rödfärgspriset
”Nyskapande modern arkitektur där Falu Rödfärg eller annan slamfärg har haft en framträdande roll för helheten”.
Falu Rödfärgs historia kan spåras nästan 500 år tillbaka i tiden. Och om bara det naturliga pigmentet från Falu koppargruva räcker till kan rödfärgen säkert också leda oss 500 år in i framtiden. Vi ser i allt högre grad hur vår urgamla färg skapar spännande möten med modern arkitektur.
Dessa möten mellan det uråldriga och det hypermoderna uppmärksammar vi vartannat år genom Arkitekttävlingen Rödfärgspriset. Här tävlar egna hem och fritidshus med offentliga byggnader. Och de vinnande bidragen visar att Sveriges mest traditionstyngda färg även kan få samtida, modern arkitektur att lyfta.

Rödfärgspriset 2006
Vinnare av Rödfärgspriset 2006: Mats Fahlander,
Fahlander Arkitekter för Villa Maria.

Juryns motivering:
"Med grodperspektivet som utgångspunkt nås denna svävande vinkelbyggnad via en monumentalt smal betongtrappa. Huset, helt i trä, är kraftfullt förankrat i berget med ett robust fackverk av stockar. Konsekvent och okonstlat, med utpräglad känsla för tomtens dramaturgi.
Även interiören är iscensatt för maximal upplevelse, -regi-sserad med brutna siktlinjer för stark rumslig intimitet och där storslagna utblickar för ett öppet samtal med landskapet. Den mattsvarta färgen håller sig stramt i bakgrunden, spelar inte över, men har ändå huvudrollen i denna enaktare. Da Capo! "

Mats Fahlanders beskrivning av Villa Maria:
"Fastigheten är belägen på en i -området högt uppskjutande klippa och kan endast nås från norr via grannfastighetens uppfart. Mot söder och väster sluttar och - stupar -berget ned mot den omkring-liggande dalen.
- Byggnaden är ställd på en stolpgrund så att bostadens golv -ligger i nivå med klippans översta -granithäll. - Sprängning och schaktning är begränsat till en kort rörgrav samt till en uppställningsplats för en bil vid fastighetens entré. Huset består av två flyglar som är ställda i rät vinkel mot varandra. Vinkelns insida vetter mot söder och -väster. Planlösningen utformades för att ta till vara de vida utsikterna mot -Östersjön och Lidingö i norr, Stockholms innerstad mot väster samt mot den vidsträckta vyn i söder, men även för att begränsa insynen från de omkringliggande grann-fastigheterna.
Något -förenklat består byggnaden av fem stycken rum, som genom stora glasytor öppnar sig åt olika väderstreck. Husets totala bruttoyta är 123 -kvadratmeter."

Foto: Tove Falk Olsson

Jury
Juryn för Rödfärgspriset består av:
Love Arbén, ordförande, arkitekt SIR SAR/MSA. Arbén Arkitektkontor AB.
Peder Alton, journalist och arkitekturkritiker på Dagens Nyheter.
Elisabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA och professor i arkitektur på KTH.
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA. M A F Arkitektkontor AB, Luleå.

Nominerade bidrag
Av närmare 60 inskickade bidrag nominerade juryn 23 stycken.
De nominerade presenteras här: