STOCKHOLM
Volvo utställningshall Kungsträdgården
11-30 juni 1997

MALMÖ
Malmö Industriförening, Engelbrektsg. 8
16-31 aug 1997

GÖTEBORG
Hotell 11 Eriksbergshallen
25 okt-2 nov 1997

RONNEBY
Kulturcentrum i Ronneby
18 jan-2 feb 1998

B A C K