Stol, 1960, Verner Panton

Ett nytt formmuseum tar plats inom Nationalmuseum den 9 december 1999. Den moderna formen 19002000 presenterar konsthantverk och design från 1917 till idag och är första etappen i en stor omdaning av Nationalmuseums samlingsutställning av konsthantverk och design. Både svenska och utländska föremål som möbler, keramik, glas, silver, textil, industridesign och bokformgivning visas. Materialet presenteras i en översiktlig introduktionsdel med möjlighet till fördjupande kunskapsinhämtning. Här möter besökaren designklassikerna i original.

Tonvikten ligger på svensk formgivning. Utställningen presenterar bl.a. Hemutställningen 1917 då konstnärlig formgivning av industriprodukter började i Sverige, 1920-talets Swedish Grace, introduktionen av funktionalismen på Stockholmsutställningen 1930, 1940- och 50-talets stora internationella framgångar kallad Scandinavian Design, popkonstens influens på formspråket under 1960-talet, konsthantverkets renässans under 1970-talet, 1980-talets postmodernism samt samtidens kontrastrika sökande efter 2000-talets nya formspråk.


Halsband, detalj 1997, Helena Sandström

Nästa etapp i omdaning av samlingsutställningen av konsthantverk och design, beräknas öppna år 2001 och spänner över perioden från renässansen fram till 1917.

Utställningskommissarier:

Micael Ernstell, Barbro Hovstadius, Cilla Robach.
Utställningsarkitekt och grafisk formgivning:
BAS Retail Design Communication.