Oil-treated wood
Has a surface treatment consisting of dried oil.

  • Maintain the surface a few times a year with oil that dries, for example, furniture oil. Rub the oil in the fibre direction. Within 15 minutes you can grind to a fine sandpaper (240 or 320) and then wipe with a dry cloth. The surface is completely, is dry after a few days.
  • Stains and rings, is removed with detergent solution (1 teaspoon dishwashing detergent solution without ammonia plus 1 litre lukewarm water), in severe cases, white spirit or abrasive paper. Before you can add a slight pigmentation known as stain or glaze. The surface dries sand with fine sandpaper. Oil, then the treated site as above.

Oljebehandlat trä
Har en ytbehandling som består av torkad olja.

  • Underhåll ytan några gånger om året med en olja som torkar, t.ex. Gnid in oljan i träfiberriktningen. Inom 15 minuter kan man slipa med ett fint slippapper (240 eller 320) och därefter torka med en torr trasa. Helt torr är ytan efter ett par dagar.
  • Fläckar och ringar får du bort med diskmedelslösning (1 tsk diskmedellösning utan ammoniak plus 1 l ljummet vatten), i svåra fall lacknafta eller slippapper. Innan ytan torkar slipa med ett fint sandpapper. En sådan yta behandlas även den som klarlackerat trä. Olja därefter det behandlade stället som ovan.