“Två saker som ständigt oroar världen
Ordningen och oordningen”

John Kandell