t

Vernissage lördag den 28:e februari kl. 15.00–18.00
Utställningen pågår 28/2–28/3 2009


Merja Diaz, (1957) fotograf som bor och arbetar i Malmö. Utbildad på Högskolan för fotografi och film i Göteborg. Har publicerat flera böcker och medverkat i många tidskrifter och konstnärliga projekt. Har haft flera separat - och samlingsutställningar.

TERRA NON GRATA är en serie bilder som reflekterar alienationen i tillvaron, hur det bekanta transformeras och blir en främmande existens.


Viveca Ohlsson (1954) är utbildad på Nordens Fotoskola i Stockholm och har arbetat som fotograf sedan 1987 och är just nu anställd på Kulturen i Lund. Har genomfört ett flertal egna bildprojekt, publicerat böcker, har ställt ut separat och i samlingsutställningar.

Ur serien JAG RESER. Jag började en bildserie sommaren 2007 som jag kallar "Jag reser". Bilderna i serien "Jag reser" har tagits under tre underbara men fysiskt och psykiskt ganska tuffa resor, då kameran verkligen har varit mitt sätt att hantera mina upplevelser. Kameran har också givit mig ett slags möjlighet att fokusera, trotts svårigheter. Jag har tillåtit mig själv att helt låta blicken, lusten, intresset styra mitt fotograferande. Jag har inte, som jag brukar, haft "en plan" eller gjort några förberedelser för fotograferandet, innan resorna. Men jag har ändå tydligt känt att det har funnits ett slags psykologisk tillstånd och en känslomässig visuell linje som vuxit fram och byggts på efter hand. Jag har hittills fotograferat i Kina, Miami i USA och Buenos Aires i Argentina.


Helene Toresdotter är född och bosatt i Malmö. Hon är utbildad på Fotohögskolan i Göteborg och arbetar som fotograf. Helene har medverkat i flera separat- och samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Hon arbetar mycket med bilder till böcker och magasin, främst inom områdena trädgård, mat och interiör.

FORM är namnet på en ny serie bilder.
Helene har under många år tagit bilder där formen i sig själv och ofta det formklippta i trädgårdar är motiven. Människans vilja att tukta och göra strikta former av naturen och i naturen, att anlägga eller lämna avtryck, intresserar mig. Jag är även fascinerad av växternas egna form och växtsätt.
Beridaregatan/Östra Stallmästaregatan, Malmö. 040 - 92 92 00
Öppettider T.-F. 12.00 - 16.00. L. 12.00 - 16.00
info@scandinaviandesign.com