Symboliska byggnader lever farligt. Något som Israels ockupation av det svenskritade Fredens hus i Betlehem vittnar om.
Text: Tomas Lauri. Bild: J. C. Tordai.

Läs artikeln...