• Tävlingen är öppen för alla som bedriver inredningsverksamhet i Sverige
• Inredningen ska vara färdigställd mellan 1 oktober 2003 och 30 september 2004
• Presentationsmaterialet sammanställs utifrån exempelvis fotografier (papperskopior), ritningar eller annat material som underlättar förståelsen av projektet. Eventuell projektbeskrivning bör vara på engelska. Tävlande bekostar själva transport till och från Forums redaktion. Modeller och digitalt material mottages ej.
• Tävlingen är anonym. Upphovsman och kontaktinfo anges separat, avsändare ska ej kunna utläsas utifrån presentationsmaterialet.
• Varje tävlande får ställa upp med ett fritt antal inredningar

Ordförande i juryn är Detlef Rahe, designer och arkitekt.
Tidigare dekanus vid designfakulteten vid Hochschule Anhalt i Dessau (Bauhaus) och gästprofessor vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Numera direktör vid Institute of Integrated Design samt professor vid Hochschule für Künste, båda i Bremen. Rahe driver egen designverksamhet, rahe+rahe, i samarbete med sin hustru Ulrike Rahe. Ordförandens uppgift är att i samråd med Forums redaktion utforma en jury, utvald på subjektiva grunder, med bred designkompetens.

Resultatet av tävlingen offentliggörs under Stockholm Furniture Fair i februari 2005 då Guld-, Silver- och Bronsdiplomen delas ut under en prisceremoni. De belönade bidragen publiceras i Forum.

 

INREDNINGARNA SKA VARA FORUMS REDAKTION TILLHANDA
SENAST FREDAGEN 29 OKTOBER.
FORUM STRANDVÄGEN 19 114 56 STOCKHOLM