Pressmeddelande 00­05­19

Möbler och Rum
elevutställning, arkitektskolan­LTH
31 maj­18 juni 2000

Utställningen Möbler och Rum behandlar gestaltningsproblematik kring rums- och möbeldesign. Syftet är att finna metoder för att skapa arkitektur- och möbeldesign som håller en hög internationell kvalitet. Övningen benämns FANTASIPROJEKTET och genomförs av studenter i årskurs 2 vid Arkitekt-skolan i Lund under ledning av Abelardo Gonzalez, Avdelningen för Formlära.

FANTASIPROJEKTET tar sin utgångspunkt i människan. Genom analyser och kreativa bearbetningar av den mänskliga gestalten definieras rummet som en utgångspunkt för arkitektur. Som ett resultat av den rumsliga sammansättningen formas huset. Därefter skapas möbler som integrerade delar i den rumsliga utformningen.

" Människan är alltings måttstock är ett gammalt och centralt begrepp i såväl arkitektur- och designsammanhang som i allmän världsuppfattning. Jag tolkar bereppet som att människans alla sidor måste bejakas i form-givningen. Inte bara logiken i funktion, teknik och tillverkning är viktiga,

utan också drömmar, fantasi och drifter måste få utrymme i gestaltningen." säger Abelardo Gonzalez.

I utställningen visas rumsliga förslag i ritningar och modeller samt stolar, bord och lampor i fullskala.