Boken
& bilden

23 januari - 22 februari 1998

År 2001 fyller boken 500 år. Det vill Föreningen Svenska Tecknare manifestera med sex utställningar fördelade på sex år. Utställningarna skall spegla olika aspekter på boken. Projektet inleddes 1996 med utställningen "Boken som objekt".

Inför den nu aktuella utställningen Boken och bilden bad Svenska Tecknare sexton personer, konstnärer, formgivare, illustratörer och skribenter, att välja tio av sina illustrerade favoritböcker.

 

En av dem är Form/Design Centers Bitte Nygren, som valde böcker ur olika kategorier; barnbok, ungdomsbok, naturbok, reseskildring, läromedel, anteckningsbok, poesibok och arkitekturbok.

De övriga deltagarna är:
Hans Cogne, Carl Johan De Geer, Lars Forsberg, Gunna Grähs, Fibben Hald, Carl Fredrik Holtermann, Lotta Kühlhorn, Bea Uusma Schyffert, Torbjörn Lenskog, Gunnar Lundkvist, Anna Nyström, Pia Printz, Ludvig Rasmusson, Per B Sundberg och Lasse Åberg.

Välkommen!

Back to