MODERSMJÖLKEN
Torbjörn Ahlström och Mats Theselius
– kontinuitet och kunskapsöverföring över generationerna
4 december –10 januari 2010

Utställningen Modersmjölken, med underrubriken kontinuitet och kunskapsöverföring över generationerna, visar nya möbler och föremål som prototyper av formgivaren Mats Theselius och hans lärare på Konstfack, arkitekt Torbjörn Ahlström.

Med på utställningen finns också en intervju mellan Mats och Torbjörn som handlar om deras inspirationskällor, intressen och dialog.
Titeln Modersmjölken eller Fyrar i natten, var namnet på ett föredrag som Torbjörn höll på Konstfack. Det handlade om vad som var viktigt för hans egen utveckling som ung, dvs innan han började sin yrkesutbildning.

Ursprungsidén med denna utställning var att presentera Torbjörns föredrag och ett motsvarande föredrag på samma tema gjort av Mats. I takt med att idén utvecklats har föredragen istället blivit till ett inspelat samtal mellan dem, som ett försök att synliggöra gemensamma brännpunkter och för att ge en bättre förståelse för det som presenteras.

Utställningen är en del av Grönt ljus som är Malmö stads del av Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009.

Välkommen till ett samtal mellan Torbjörn Ahlström och Mats Theselius tisdagen den 8 december klockan 17.30 på Form/Design Center!