Textilkonst nu!
5.6. - 30.8.2009

Textiltriennaler med textilkonstens friska fläktar och aktuella konstnärer har man organiserat för cirkulering både i Finland och utomlands sedan år 1986.

Stark förnyelse och livskraft bevittnar nu de till den åttonde triennalen valda 29 konstnärer, bland vilka några tillämpar traditionella tekniker, några rör sig i abstrakta sfärer och några utforskar ytor, material och textur. Textilkonsten närmar sig ofta bildkonstens fält, dock utan att glömma sina rötter.


Utställningen har sammanställts av Ornamos konstsektion. Som kuratorer har verkat textilkonstnär Anna-Maija Aarras och arkitekt Hannele Grönholm, som också är ansvarig för utställningens uppsättning.


Mer information:
Design Museum
Korkeavuorenkatu 23
00130 Helsinki, Finland
Tel. +358 9 622 0540
Fax + 358 9 6220 5455
info@designmuseum.fi
www.designmuseum.fi