Plast 1960-1970

Mellan 1960 och 1970 var det sociala och politiska klimatet väldigt turbulent och ny tid stod framför dörren. Ingenting var heligt utan allt kunde undersökas, reformeras och till och med raseras.

De här nya idéerna och målen var vida spridda inte minst på grund av massmedia och då speciellt televisionen.

Man skulle kunna säga att 60-talet var en period som befann sig mellan 50-talets enormt positiva konsumtions samhälle och 70-talets oljekris. Pga av den enorma ekonomiska tillväxten vid 60-talets början, kombinerat med betydligt bättre kommunikationer, så blev efterfrågan på möbler och möjligheten till enkel frakt av möblerna en början till "hausse" på möbelmarknaden. Man kunde faktiskt börja tala om en "internationell möbelmarknad" i ordets rätta mening.

Efter 2:ndra världskriget hade nativiteten stigit exponentiellt vilket ledde till en markant ökning av "ungdoms-konsumenter" vid 60-talet början, vilket i sin tur ökade efterfrågan på möbler som tilltalade dessa konsumenter; moderna, ungdomliga möbler som kastade av sig "oket" av vara dyra och prestigefyllda.

Möbelindustrin var snar att uppfatta de här signalerna och i kombination med ett extremt lågt pris på olja såutnyttjade man bensintillverkningens biprodukter maximalt: man började masstillverka plastmöbler.

Så precis som plywood var 50-talets material, så blev plast 60-talets material. Fördelarna med de här nya materialen inom möbelindustrin var enorma. De behövde inte förstärkas, de var ytterst starka, lätta att färga och kunde göras med både ut -och in-sida blank.

Enda nackdelen var att formarna var mycket dyra att tillverka. Läsningen ur detta var att tillverka; antingen få exlusiva(=dyra) möbler i kontinuerliga serier, eller att massproducera billiga möbler.

Vad som visas här på Moderna Möbelklassikers plastutställning är exempel på några milstolpar i de moderna plastmöblernas historia. Både designers, och bolagen som tillverkade möblerna, var ivriga att använda de nya materialen och det skapades på ett fritt och ohämmat sätt, vilket ju medgavs, eftersom ju plasten var ett så underbart material.

Mer om Plast...