RUNDVANDRING BLAND DE NYBYGGDA VILLORNA FÖR BO 97
I STAFFANSTORP.

Några vänner, bl.a. tillhörande den s.k. Formgruppen som består av repr. från resp. SAR, SIR och LAR arkitektkårer, en trafikexpert, en länsantikvarie, en konstvetare, f.d. chefen och nuvarande på Form Design Center och tre författare. En grupp som har träffats en gång i månaden i 4 års tid för att diskutera Malmös utveckling.

Den här gången representerades gruppen av förutom undertecknad: Jim Asklund, Fredrik Gertten, Peter, Ulrika Abrahamsson. Dessutom vännerna adv. Verner Thorsen, Lars Hector, ark. Abelardo Gonzales, Ola & Ilona Hollsten, Judith & Boris Marton.  
  Efter att ha invigt mitt hus C av Jakris 7 Hansahus, där min uppgift, liksom för de ytterligare 6 SIR-kollegorna, har varit att välja all invändig beklädnad, ibland också vissa nödvändiga planjusteringar.
Framförallt har SIR:arnas uppgift varit att totalt möblera husen.
  I mitt fall går jag så långt att jag ämnar bo i huset för att lära mig alla inbyggda finesser (bl.a. Thorsmans fantastiska elprogram / helt naturligt i framtidens bostäder + Bang&Olufsens hela sortiment + Pyrotechs & Laser Cads sofistikerade dataanläggning), allt detta måste jag ha tid att lära in tills utställningen börjar den 24 juli med pressvisning.
  Efter att vi studerat alla finesserna i mitt hus, bjöd Lars Hector på delikatesstallrik och jag på dryck, stärkta började vi vår rundvandring till att börja med i Jakris ytteligare 6 villor, alla med olika boendetema och därmed olika planlösningar, inget likt ett annat.

 

Det gemensamma intrycket för så gott som samtliga var den ovanliga takhöjden 4.40 m , vilket ger en känsla av rymd och frihet. Vi fortsatte vår rundvandring, tyvärr kunde vi bara studera de flesta husen utifrån eftersom byggnadsarbetena avslutats för dagen.

  Hus som vi såg var Arto-
ditos terrakottaputsade hus i ett och ett halvt plan, vilket verkade lovande.

Peab:s tre flexibla smalhus ritade av Greger Dahlström, FFNS Arkitekter.

     
  Vidare såg vi SIAB:s Ljusets hus ritad av Henrik Jais- Nielsen tillsammans med frun Gun, ett av de allra bästa på hela utställningen.

Vidare såg vi JM:s
det återvunna huset med återvunnet material bl.a. från MAS, ritat av Per Lewis- Jonsson.

  Avslutningsvis kunde vi studera Haaks stenhus, en trelängad
skånelänga anpassad för allergiker både ute och inne ritat av Pontus Möller
Arkitektkontor.

På vägen åter till mitt hus och de väntande bilarna hem, passerade vi Lantbruksuniversitetet Alnarps jättelika Konstträdgård på 5.000 kvadratmeter, förmodligen en av de upplevelser som vi kommer att sätta i samband med BO 97, när vi ett par år senare försöker att erinra oss mässan.
Mera information lovar jag att
återkomma med senare.....
Staffanstorp den 9 juli 1997

BERTIL AHLQVIST
Inredningsarkitekt SIR

Homepage

 

Back to