13 maj – 31 augusti 2008
Vernissage tisdag den 13 maj kl. 17


Porträtt Gert Wingårdh. Foto: Hans Gedda


Golfbana, Öijared. Foto: Stefan Hallberg


Citadellbadet. Foto: Åke E:son Lindman

Utställningen
Arkitekturmuseet presenterar i sommar Wingårdhs breda verksamhet med utställningen Gert Wingårdh – elva hus. I denna möter man inte bara elva hus, utan även Wingårdhs arkitektursyn. Utställningen presenterar elva förutsättningar, och hur dessa hanterats i elva projekt. Utställningen kompletteras med den omfattande katalogen ”Gert Wingårdh – Trettio års arkitektur genom fyra decennier” samt med essäboken ”Crucial Words; Conditions for contemporary architecture”. Utställning och böcker formar en triptyk. Ett urval av essäbokens generella aspekter speglas i Wingårdhs byggnader och tolkas av honom i utställningens texter. Begrepp som lust, minne, natur, vardagen och kroppen belyses genom olika projekt och byggnader. Den linjeräta villan VillAnn i Särö belyser vikten av tystnad och enkelhet, medan förslaget till skulpturmuseum i den tyska staden Marl hanterar frågan om minnet av naturen, platsen och av arkitekturhistorien.


VillAnn. Villans huvudfasad ut mot havet. Foto: James Silverman


VillAnn. Foto: James Silverman.

Utställningen är ursprungligen producerad av Röhsska museet i Göteborg genom intendent Mikael Nanfeldt i samarbete med Wingårdhs arkitektkontor genom Gert Wingårdh, Rasmus Wærn, Pål Ericksson och Björn Nilsson i samarbete med Henrik Nygren Design. Ansvarig intendent på Arkitekturmuseet har varit Karin Åberg Wærn. För denna visning har utställningen kompletterats med tre hus som tar berättelsen tillbaka till genombrottsprojektet Öijareds golfklubb och fram till det nyligen invigda varuhuset i Vällingby


Kajplats 01. Foto: Åke E:son Lindman.


House of Sweden. Foto: Åke E:son Lindman.


SMOT. Rendering av Wingårdh Arkitektkontor AB

Arkitekten
Gert Wingårdh startade sitt kontor 1977 i Göteborg. Under en drygt trettioårig arkitektverksamhet har närmare tusen projekt ritats: villor, kontorshus, skolor, bostadshus, museer, laboratorier; En bred repertoar som spänner från skyltprogram till stadsplaner. Utgångspunkten har alltid varit Göteborg – huvuddelen av de byggda husen ligger i Västsverige – men Wingårdhs hus står att finna på många håll i världen.


Arabiastranden. Wingårdh Arkitektkontor AB


Müritzeum, Wingårdhs Ark. Sept 2007, Waren, Tyskland. Foto: Åke E:son Lindman AB

De tidiga projekten som Öijared Country Club och Villa Nilsson introducerade en rik variation i rumsupplevelsen, suggestiva material och sällsynt genomarbetade detaljer. Under senare tid har kontoret genomfört flera prestigefyllda offentliga uppdrag, såsom Sveriges ambassader i Berlin och Washington D C, där variationsrikedomen blivit en del av Sveriges ansikte utåt. Arkitekturen och hans kommunikativa begåvning, har gjort honom till Sveriges mest uppmärksammade arkitekt och kontoret till ett av de största och mest framgångsrika.

Följande byggnader och projekt visas i utställningen:
VillAnn, Särö, 2003-05
Skulpturmuseum Glaskasten, Marl, 2005-
Citadellbadet, Landskrona, 2005-06
Öijared Country Club, Lerum, 1987-88
Kajplats 01, Malmö, 1999-2001
Arabiastranden, Helsingfors, 2005-
Universeum, Göteborg, 1998-2001
House of Sweden, Washington, 2003-06
K:fem, Vällingby, 2003-08
Smålands Musik och Teater, Jönköping, 2007-
Müritzeum, Waren, 2005-07

I katalogen ”Gert Wingårdh – trettio års arkitektur genom fyra decennier” ges möjlighet att ta del av Wingårdhs produktion genom mer än 350 projekt. Verksamhetens sammanhang beskrivs kronologiskt av fyra arkitekturskribenter: Lena From, Mark Isitt, Johan Linton samt Claes Caldenby. Harri Hautajärvi och Peter Blundell Jones ger en tvärbelysning från finsk respektive brittisk horisont. Projekten beskrivs och kommenteras av bokens redaktör, Mikael Nanfeldt, Röhsska museet.

I essäboken ”Crucial Words. Conditions for Contemporary Architecture” beskriver författare från hela världen några centrala förutsättningar för dagens arkitektur. 32 personer har fått olika begrepp att reflektera över, vilka tillsammans skapat ett uppslagsverk som spänner mellan ”Architects” (av Massimiliano och Elisa Fuksas) och ”Why” (av Orhan Pamuk). Författarna hör till världens främsta och den samlade bild de presenterar ger en skarp inblick i arkitekturens villkor, av
betydelse för såväl utövare som uttolkare. Bokens redaktörer är Gert Wingårdh och Rasmus Wærn.

För formgivningen av böckerna svarar Henrik Nygren Design AB.

Utgivare för den svenska katalogen är Röhsska museet, den engelska upplagan och essäboken har getts ut av Birkhäuser Verlag.

Föreläsning ELVA HUS
I samband med utställningen föreläser arkitekt Gert Wingårdh om projekten i utställningen med utgångspunkt i minnen, konst och anekdoter.
Onsdag den 14 maj kl. 18 i hörsalen, Arkitekturmuseet.

Studiebesök
Studiebesök på det nyinvigda modevaruhuset K:fem, Välllingby. Arkitekt Cecilia Ström, projektansvarig på Wingårdhs visar.
Tisdag den 10 juni kl. 18. Samling vid T-banan Vällingby.
Max 30 deltagare. Obligatorisk anmälan till program@arkitekturmuseet.se

Seminarium
Ett seminarium om nordiskt i dagens arkitektur planeras till augusti.

Offentliga visningar
Söndagar kl 14 visas utställningen (svenska)

För ytterligare information, möjlighet till intervjuer med mera, vänligen kontakta: Karin Åberg Wærn, tel: + 46 8 587 270 82. karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se

 


Arkitekturmuseet, The Swedish Museum of Architecture
Skeppsholmen, Stockholm