Peter Celsing

Peter Celsing (1920 – 1974) Stark, särpräglad arkitekt, som genomsitt intresse för helgjutna miljöer även …