Stolen #2 – Gunilla Allard / Maria Miesenberger @ Konsthallen Hishult

20 oktober – 16 december 2012

Form, möbler, foto och skulptur

Fåtöljen ”Cinema” har fått en
annan tyngd, gjuten i brons har den tagit sin plats i Björn
Wessmans Japanska trädgård på Konsthallen Hishult.
För mig har det handlat om att förskjuta fokus från en
(bekväm) industriellt tillverkad fåtölj till ett objekt.
Det har tagit mig många år att våga förverkliga idén att
arbeta i ett helt annat material. Gjutningens möjligheter
och begränsningar samt ytans patina fascinerar mig.
Tack vare inbjudan att ställa ut ”Stolen #2” blev detta
verklighet.

Jag tackade ja till utställningen, besökte Konsthallen
under hösten 2011 för att titta på rummet där jag skulle
ställa ut och vid det tillfället fick jag klart för mig att
inbjudan gällde hela ytan i konsthallen – närmast en
chock!

Allt kom i ett annat perspektiv idéer, tankar snurrade
förbi – hur skulle jag gestalta detta? Läste om stolar och
sittandets ändlösa historia osv.
Det slutade med att jag ställde mig frågan om vad som
inspirerat mig mest när jag jobbar med mina möbler och
kom fram till att just andras konstnärliga kreativitet är det
som ger mig kraft att skapa nytt.
Många inspirerande utställningar av nutida svensk konst
snurrade förbi mitt inre och kopplingen blev ganska given.

Jag ville fråga Maria Miesenberger om Vi skulle ställa ut
tillsammans. Vi möttes talade om våra olika projekt och
fick lust att gå vidare. Vi hittade bilder bland Marias verk
och konstaterade ganska direkt att detta ville Vi göra.
Mötet mellan möbler och Maria Miesenberger verk (bilder
ur sviten Sverige/Schweden) hoppas jag ger en dialog och en
känsla mellan två uttrycksätt som förstärker en upplevelse.
Jag tror att den kreativa processen ser ganska likadan ut
antingen Du komponerar ett körverk, målar en bild eller
ritar en möbel en känsla skall växa fram och hitta sin
slutgiltiga form. Att våga arbeta med den fria konsten är
för mig så oändligt mycket större och svårare, att utmana
industrin har en helt annan komplexitet.

För drygt 20 år sedan rörde jag mig hemvant i konst-,
teater & dans- och filmvärlden, jag konsumerade
mycket konst i olika former. Sedan kom en fas där
formgivning, möbelmässor och arkitektur upptog
min tid. De senaste åren har jag saknat den atmosfär
och friare tanke som finns inom konstvärlden.
Kanske är tillblivelsen av min Cinema i brons ett tecken
på att jag på nytt söker mig tillbaka till den fria konsten!
Därför är också mötet med Maria Miesenberger så viktigt
här på utställningen i Hishult. Ett stort steg för mig, in i
konstens tankar och rum.

Gunilla Allard
Grödinge i oktober 2012

Läs mer i katalog Stolen #2 (Acrobat fil)