Vinnare av Bostadspriset 2015

Vinnare av Bostadspriset 2015

Vinnaren av Bostadspriset 2015

BRF Ohoj, Västra hamnen i Malmö

Brf Ohoj, Malmö. Foto: Ole Jais

Arkitekt och byggherre: arkitekterna SAR/MSA Cord Siegel och Axel Hauschild, Hauschild + Siegel

Juryns motivering
Ohoj är ett bostadsrättshus med tio lägenheter, alla i etager. Med en enkel och sinnrik byggnadsstruktur som grund har de boende engagerats ovanligt tidigt och kunnat påverka exempelvis rumsindelning och fast inredning. Genom sådana individuella val utmanas idéer om generella kvaliteter i bostäder. Nivåskillnader och kontraster mellan öppna rumssammanhang och mindre krypin ger dynamik. En medveten avvägning mellan repetition och variation i fönstrens utformning och placering ger fina utblickar utan insyn och leder in ljus långt in i lägenheterna. Med enkla lösningar och få komponenter har materialens egna förutsättningar använts på ett skulpturalt och elegant sätt. Gemensamma och privata ytor samverkar i utemiljöer och alla boende har egna platser för odling.

Objekt: Flerbostadshus.
Var: Malmö.
Användning: Bostäder.
När: Juni 2015.

 

090510_SA_Logo_Grey