Vinnare av Villapriset 2015

Vinnare av Villapriset 2015

Vinnaren av Villapriset 2015

Creek House, sydvästra Skåne

 

Creek-House-e1447076272797

Foto: Åke E:son Lindman

Huset överbryggar en bäck där denna rinner mellan träden intill en av Sydsveriges flacka strandängar. Byggnadens samling tegelkroppar uppenbarar sig som en skulptur i landskapet, abstrakt både på avstånd och tätt intill.
Anslaget är en lyckad korsbefruktning mellan samtidsarkitekturens intresse för kluster av byggnadsvolymer och en tung materialitet hämtad ur ett hyllat avsnitt av den svenska arkitekturhistorien.
Detaljerna har målmedvetet använts för att förtydliga anslaget, men resultatet vittnar framför allt om en solid arkitektonisk arbetsprocess, där uttömmande studier av komposition, plan, ljusföring, genomblickar och rörelse givits tid, resurs och engagemang.
Creek House är ett experiment som faller väl ut, är självklart på sin plats och ger en rik rumslig variation.

Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Bolle Tham och Martin Videgård. Handläggande arkitekt: Konrad Krupinski.
Konsult: KE-gruppen (K), Projektel (E), PO Andersson (VVS).
Entreprenör: Harmarks Bygg.
Byggherre: Privat.

villapriset2015

Vinnare av Villapriset 2015: Bolle Tham och Martin Videgård,
Tham & Videgård Arkitekter. Foto: Jonas Eriksson.

Juryns motivering
Creek House får 2015 års Villapris för sitt målmedvetna anslag uppföljt av en solid arkitektonisk process och ett resolut genomförande till skulptural helhetsupplevelse.

Jury
Arkitekt SAR/MSA Cecilia Margen Wigow
Arkitekt SAR/MSA Jonas Elding
Arkitekt SAR/MSA Kerstin Bernow
Landskapsarkitekt L MSA Johan Paju

090510_SA_Logo_Grey