Vinnare av Svenska Ljuspriset 2014

Vinnare av Svenska Ljuspriset 2014

Kungliga Biblioteket Annexet, vinnare av Svenska Ljuspriset 2014.

Huvudbyggnaden av Kungliga biblioteket i Stockholm är från 1877. Den underjordiska del som kallas för “KB Annexet” byggdes under sent 1990-tal och har renoverats under 2012-13. Annexet består av tre underjordiska våningar med en enda dagsljuslanternin.

Visionen för ljuset i KB Annexet var att samspela med arkitekturen och respondera till de olika aktiviteter som pågår i byggnaden. Ljuskonceptet syftar till att skapa en balans mellan delar med starkt dagsljus och delar dit dagsljuset inte når. Ljuset har utformats så att det är väl integrerat i arkitekturen och flexibelt att anpassa till olika användares behov så väl som till olika dagljussituationer över året och dygnet. Att belysa vertikala ytor för att minska kontraster mellan lanterninen och byggnadens mörka delar ökar användningen av hela utrymmet.

Fox Design levererade HLS ledstångsbelysning som belysning i alla trappor.

 wfmbga8ncrdrvhzbpzyk

En av Europas längsta gång- och cykelbro som förbinder Sölvesborg med den kommande stadsdelen Ljungaviken.

Sölvesborgsbron finalist till Svenska Ljuspriset

Fox Design har levererat 300st HLS ledstångsbelysning. De är enkelsidigt monterade i brons över 750 meter långa räcke och fungerar som funktionsljus.

Avståndet mellan de syrafast rostfria armaturerna är 2,5 m och är monterade i rostfritt räcke på 1,4 m höjd, vinklade 30 grader, 3000K och uppfyller belysningsklass S3 på den 3,5m breda gång- cykelbanan. (medel 7,5 lux – min 1,5 lux)
Energiförbrukningen för att få ljus på hela gångbanan är totalt endast 520W.

Ljus där det behövs – där man går eller cyklar.

 

 

8uq7f5z9dyi51pjw5xcgra