Valborg & Tratten by Anna Berglund – bsweden

Valborg & Tratten by Anna Berglund – bsweden

Inför årets upplaga av Stockholm Furniture Fair har Gunnel Svensson på Bsweden inlett ett samarbete med den erkända konstnären Anna Berglund. Tillsammans har de skapat två nya armaturer för Bsweden. Med rötter från Småland och nära anknytning till de småländska glasbruken är kopplingen till materialet glas enkel att förstå. Sammankopplingen Anna Berglund + Bsweden är inte heller en slump. Ta del av intervjun med Anna Berglund nedan och bekanta dig närmre med nykomlingarna Valborg och Tratten.

(Hej Anna!) Hur kom idén till produkterna till och vad är din inspirationskälla?

Jag har sedan min barndom fascinerats och lockats av estetiken och det visuella uttrycket som präglade större delen av 1800-talet och fram till tiden strax innan andra världskriget. Jag inspireras ofta av den rika ornamenteringen, kontrasterna i ytor och material samt den frodiga formrikedomen som rådde under den här tiden. Jag har fått det återberättat av min mamma att jag som barn ofta blev stående framför antikaffärens skyltfönster. Jag blev som paralyserad av allt ifrån nåldynor och spetsdukar till silverbestick och kristallglas. Den brokiga mångfalden av uttryck har således tilltalat mig redan i ung ålder och följt med mig sedan dess.
Nu i vuxen ålder vet jag ju att just detta århundrade präglades av bred materialkännedom, yrkesskicklighet och inte minst yrkesstolthet. Mycket tid lades på att smycka och försköna både det lilla och stora. Allt ifrån husfasader till husgeråd, både i det lite enklare allmogehemmet som i högreståndsmiljöer. Personligen hämtar jag inspiration i allt, från allmogeföremål till sengustavianska stilmöbler, från den simplaste skomakarlampan med
sin funktionella glasskärm till den pompösa och rikt ornamenterade kristallkronan. Jag sneglar bakåt för att gå framåt i min egen yrkesutövning.

Hur möttes du och Gunnel och vad var det som gjorde att det till slut blev ett samarbete?

Jag sökte aktivt upp Gunnel då jag vet att hennes Bsweden hyser stor omsorg för material och vågar utmana rådande smakkoder. Bsweden prioriterar dessutom att tillverkningen i största möjliga mån sker inom Sverige, och i företagets absoluta närhet. Glaset som är den största komponenten i just dessa två nya armaturer, är blåsta på Bergdala Glasbruk samt i Mästaren Micke Johanssons hytta i Örsjö. Det vill säga inom en radie på max fyra mil. Glaset slipas och efterbearbetas också direkt på bruket i Bergdala. På så vis minimeras transporter och produktionskedjan blir kort och intim, vilket gynnar oss alla i det långa loppet.

Vilka miljöer önskar du se produkterna i och hur har tankarna kring färgvalen gått?

Armaturerna är tänkta att fungera i såväl privat miljö som i
offentlig/kommersiell miljö. Kronan Valborg får med fördel gärna agera i grupp i en butik eller i en hotellobby. Färgarbetet är någonting som har skett i samråd med Gunnel. De är dämpade till sin karaktär och kommer till en början att lanseras i tre till fyra kulörer

Om Anna Berglund:
Anna Berglund: Glaskonstnär och formgivare med en MFA-examen vid Konstfacks högskola för konst, hantverk och design på institutionen för keramik och glas 2006. Sedan examen har Anna genomfört totalt 19 projekt med konst i det offentliga rummet över hela Sverige.
År 2009 valdes Annas konstverk Crown Jewels of Småland för att representera Sverige i samband med Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Arbetet är nu permanent placerat i ministerrådets Lex-byggnad i Bryssel. Crown Jewels of Småland är som en storasyster till ljuskronan vi kallar VALBORG. Valborg är namngiven efter Annas mormor, som är en stor förebild för Anna.

 

 

Spara