Utsnitt @ Vandalorum, 26/11, 2017 – 4/3, 2018

Utsnitt @ Vandalorum 2017

UTSNITT ur Tore G Wärenstams samling 25/11 2017 – 4/3 2018

Vinterns stora utställning i Lada 1 är en djupdykning i den betydande konstsamling som ägs av Tore G Wärenstams stiftelse. I utställningen lyfts ett 15-tal konstnärer fram, alla med koppling till Sjuhäradsbygden i Västra Götaland där Wärenstam var verksam.

Bland deltagarna i utställningen återfinns verk av framstående konstnärer såsom Eva Hild, Jarl Ingvarsson, Malena Karlsson, Hans Lannér, Lars Tunbjörk och Roj Friberg.

Tore G Wärenstams samling av nutidskonst finns idag i huvudsak deponerad hos Borås konstmuseum i syfte att vidga dess samling av lokalt baserad bildkonst med högt konstnärligt värde. Inköpen till samlingen anknyter till ett konstintresse som stiftaren odlade under sin tid som huvudredaktör och direktör för Borås Tidning.

I samband med sin 60-årsdag lade Tore G Wärenstam (f 1908 i Kärda, d 1980 Borås) grunden till den stiftelse som bär hans namn och som idag är helägare av AB Borås Tidning som i sin tur är hälftenägare av Gota Media AB.

 

 

 

vandalorum_loggo

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara