Unik dom i upphovsrätt – Lamino

Eksjö tingsrätt har meddelat en dom som får viktiga konsekvenser för hela branschen.“Domarna visar att det lönar sig att driva de här frågorna“, säger advokat Eva Jensen, specialiserad på upphovsrätt.

Domen i intrångsmålet meddelades i slutet av april: Buhrén Möbler förbjöds vid vite om 500 000 kr att tillverka, låta tillverka, marknadsföra, utbjuda till försäljning eller på annat sätt sprida stolar som liknar Lamino och dess föregångare Kurva. I början av maj betalade Dan Buhrén Möbler AB rättegångskostnaderna om ca 430 000 kr för intrångsmålet. Svensk Forms Opinionsnämnd har varit sakkunnig i ärendet.

Lamino från 1956 är en av Sveriges mest kända möbler. 1999 valde Sköna Hems läsare Lamino till Århundradets möbel, i konkurrens med Bruno Mathssons Pernilla och Carl Malmstens Lilla Åland. Kurva från 1953 är en av flera tidigare varianter av Lamino. 
Man kan med fog hävda att Lamino var Yngve Ekströms livsverk.

”Plagiat är en form av bedrägeri som slår både mot dem som arbetat fram produkten och mot konsumenten. Att ta fram en riktigt bra designprodukt är en stor investering, tids- och kostnadsmässigt, för både formgivare och producent. För konsumenten ser kopian ut att vara en genomtänkt produkt, men den är oftast av betydligt lägre kvalitet både när det gäller hållbarhet och komfort”, säger Swedeses vd Peter Jiseborn.

Det var under Stockholm Furniture Fair 2011 som Peter Jiseborn med kollegor upptäckte en kopia av Lamino/Kurva i Buhréns monter. Den 10 februari 2011 lämnade Swedese in en ansökan om stämning med anledning av Burhéns intrång i upphovsrätten. Redan dagen därpå fattade tingsrätten, ex parte (dvs utan att höra motparten), ett interimistiskt (dvs tillfälligt) beslut om förbud vid vite om 500 000 kr för Buhrén Möbler att tillverka, låta tillverka, marknadsföra, utbjuda till försäljning eller på annat sätt sprida Stilo.

Senare under våren bestred Buhrén Möbler yrkandena och begärde att Svensk Forms Opinionsnämnd skulle vara sakkunnig i ärendet, vilket Swedese inte invände emot. 
Den 26 september 2011 lämnade Svensk Forms Opinionsnämnd sitt utlåtande i ärendet – att Lamino och Kurva har verkshöjd, var för sig är upphovsrättsligt skyddade och att Stilo gör intrång i detta skydd.

”De båda domarna visar att systemet fungerar och att det dessutom kan gå undan”, konstaterar Eva Jensen. ”Det är också viktigt att Swedese fick ersättning för sina rättegångskostnader, eftersom ett mål av det här slaget, som kräver specialistkunskap, är väldigt kostsamt för en liten producent eller en enskild formgivare. Den här domen kommer att göra att fler vågar driva processer mot plagiat”.

Stilo marknadsfördes av Dan Buhrén Möbler, som ägs av Dan Buhrén, och var tillverkad i Polen av Buhrén Meble, som ägs av Dan Buhréns far Folke Buhrén och en annan person. Buhréns hävdade därför att polska lagar om upphovsrätt skulle gälla.

”Domen visar att man inte kan organisera sin verksamhet så som motparten gjort i syfte att kringgå ett vitesförbud. Även det är av stor betydelse”, förklarar Eva Jensen.

Ämnet är inte bara högaktuellt i Sverige, utan också i t ex Storbritannien. För två veckor sedan inledde tidskriften ELLE Decoration en kampanj mot att köpa kopior – och för att stärka designens rättigheter genom lagändring. I många EU-länder är en möbel skyddad 70 år efter upphovsmannens död, medan den i Storbritannien endast har skydd 25 år efter att den lanserats. En brittisk lagändring skulle ha betydelse för många andra EU-länder, eftersom Storbritanniens svaga rättsskydd gör det möjligt att privatimportera kopior. Det är dock förbjudet att sälja dem vidare, vilket de flesta konsumenter inte vet om.

Mer om Lamino: http://www.swedese.se/