Torsten and Wanja Söderberg Prize 2016 – Margrethe Odgaard

Danish textile designer Margrethe Odgaard receive Torsten and Wanja Söderberg Prize 2016

The Röhsska Museum award committee for the Torsten and Wanja Söderberg Prize, funded by the Torsten Söderberg Foundation, has decided to Award the Danish textile designer Margrethe Odgaard this year’s prize of SEK 1 million.

The award committee’s motivation:
Margrethe Odgaard uses textiles as her basis for design. By thinking with her hands, her approach is at once artisan, tactile, and well thought through. Using both poetic and consistent colour and pattern studies, Odgaard creates coherence in a breath-taking process that is imbued with musicality. Her artistic vision is propelled by her desire for creation and enrichment in which knowledge, ideas, and skills are shared generously and with perseverance.

The Danish textile designer Margrethe Odgaard (born 1978) trained at The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation, before going on to study at the Rhode Island School of Design in the US.

Her focuses as a textile designer are colour, pattern, and tactility. She constantly looks for new ways to explore colour and pattern in the material.

In 2013, Margrethe Odgaard established her own design studio in Copenhagen. Prior to this she worked as a printing assistant at The Fabric Workshop and Museum in Philadelphia in the US, followed by seven years as a textile designer for the fashion company EPICE in Paris. There she developed colours and patterns, and oversaw production in India.

In addition to running her own studio, she is part of the Included Middle design duo with furniture designer Chris L. Halstrøm. Together they design furniture on the basis of two simple questions ”What if colour or pattern is seen as something suggesting form?”, and ”what if form is seen as something suggesting a pattern?”.

The Torsten and Wanja Söderberg Prize
The Torsten and Wanja Söderberg Prize is administered by the Röhsska Museum in Gothenburg and is awarded annually at a ceremony on 4 November, Torsten Söderberg’s birthday. From 5 November 2016, the Röhsska Museum will host an exhibition by and featuring this year’s Winner.

The award committee is comprised of representatives of the five Nordic countries:
Museum Director, adjunct professor Anne-Louise Sommer from Designmuseum Danmark in Copenhagen; Director of Design and Decorative Arts Widar Halén of Norway’s National Museum in Oslo; Museum Director Jukka Savolainen of the Finnish Design Museum in Helsinki; Museum Director Harpa Þórsdóttir of the Icelandic Museum of Design and Applied Art in Reykjavik; Tomas Söderberg, PhD h.c., Chairman of the Torsten Söderberg Foundation; and award committee Chairman Tom Hedqvist.

rohsskamuseet

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2016 går till den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard.

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Margrethe Odgaard årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Prisnämndens motivering: 
Margrethe Odgaard använder textil som utgångspunkt i sin formgivning. Infallsvinkeln är på samma gång hantverksmässig, taktil och genomarbetad – hon tänker med händerna. Utifrån både poetiska och konsekventa färg- och mönsterstudier skapar hon sammanhang i en fascinerande process som är full av musikalitet. Hennes konstnärliga vision drivs av önskan om att skapa och berika på ett sätt där kunskap, idéer och färdigheter oupphörligt och generöst delas.

Den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard (f. 1978) är utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering med ytterligare studier vid Rhode Island School of Design i USA. Hennes fokus som textilformgivare är färger, mönster och taktilitet. Hennes ständiga sökande efter nya sätt att utforska färg och mönster i materialet.

2013 startade Margrethe Odgaard sin egen designbyrå i Köpenhamn. Innan dess arbetade hon som tryckassistent på The Fabric Workshop and Museum in Philadelphia i USA och som textildesigner för modeföretaget EPICE i Paris, där hon utvecklade färger och mönster och övervakade produktionen i Indien.

Förutom att driva egen studio, utgör Margrethe Odgaard en del av designduon Included Middle tillsammans med möbelformgivaren Chris L. Halstrøm. De designar möbler utifrån två enkla frågeställningar ”Vad händer om färg eller mönster ses som något som tyder på en form?” och ”Vad händer om formen ses som något som tyder på ett mönster?”.

Torsten och Wanja Söderbergs pris
Torsten och Wanja Söderbergs pris är instiftat av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till hundraårsminnet av Torsten Söderbergs födelse och utdelades första gången 1994 då han skulle ha fyllt hundra år.

Prissumman, om 1 miljon SEK, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, gör utmärkelsen till världens största designpris. Prisets syfte är att främja konsthantverk och design i Norden samt att stärka det kollegiala nordiska samarbetet.

Torsten och Wanja Söderbergs pris har sin hemvist på Röhsska museet i Göteborg och utdelas årligen i samband med en högtidlighet den 4 november på Torsten Söderbergs födelsedag. Röhsska museet visar från och med den 5 november 2016 en utställning av och med årets pristagare.

Prisnämnden består av representanter för de fem nordiska länderna:

Museidirektör, adj. professor Anne-Louise Sommer, Designmuseum Danmark, Köpenhamn; avdelningsdirektör design och konsthantverk Widar Halén, Nasjonalmuseet i Oslo; museidirektör Jukka Savolainen, Designmuseet i Helsingfors; museidirektör Harpa Þórsdóttir, Hönnunarsafn Íslands museum för design och konsthantverk, Reykjavik; fil.dr.h.c. Tomas Söderberg, ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse; samt prisnämndens ordförande Tom Hedqvist.

Foto: Lars Gundersen