Torsten & Wanja Söderbergs pris 2010 tilldelas designgruppen Front

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, har enhälligt beslutat att tilldela den svenska designgruppen Front årets pris om 1.000.000 SEK.

Prisnämndens motivering:
Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010 går till Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren som bildar designgruppen Front.
Innovation och nyskapelse är några av kriterierna för priset, dessa har varit extra betydande vid nämndens val av årets pristagare.
Industridesigngruppen Front verkar i ett genuint samarbete där inga objekt eller idéer går att särskilja från kollektivet. Att samarbete är en grundförutsättning i deras formgivning är starkt framträdande.
Fronts design har ofta skapats i samverkan med flera olika kompletterande kompetenser, som hantverkarens och industriproducentens, men också med mer oväntade kompetenser som magikerns eller historikerns.
Historisk kompetens kombinerad med en hög och genomarbetad kunskap om dagens viktigaste designverktyg, det digitala, skapar nya förutsättningar med nya material.
Prisnämnden ser ett flöde av förnyelseprocesser i gruppens produktion.

Front arbetar som en enhet där alla deltar i designprocessen, från idémöte till slutprodukt. Slutprodukten berättar ofta en historia för betraktaren om processen. Objekt som Horse lamp – en häst i fullskala med lampskärm på huvudet och Pig tray, en gris som utgör stommen till ett bord, är redan välbekant för många. Med sin fascination för magi skapar Front till synes omöjlig design som trotsar naturlagarna.

Priset instiftades 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till minne av makarna Söderberg. Torsten och Wanja Söderbergs pris utdelades första gången 1994 på Torsten Söderbergs 100-årsdag.

Prisets syfte är att främja områdena design, mode och konsthantverk i Norden. Vart sjätte år kan priset delas i fem lika delar för vardera nordiskt land, och användas till att belöna särskilt betydelsefulla kritikergärningar inom ämnesområdet. Då priset utdelas inom industridesignområdet kan det delas i lika delar mellan flera som samverkat i samma projekt.

Priset bidrar till fördjupning av det kollegiala samarbetet inom Norden samt ökar den nordiska värdegrunden inom design, mode och konsthantverk.
Priset handläggs av Röhsska museet. Uppdraget är av stor betydelse för Röhsska museet och förutom den ansenliga prissumman ges pristagaren möjlighet att presentera sina arbeten i en separatutställning på museet under tiden 6 november 2010 till januari 2011.

Priset delas ut i samband med en högtidlighet i Göteborg den 5 november 2010.

Prissumman är 1.000.000 SEK, vilket är världens största designpris, beslutat av en prisnämnd och som utdelas årligen.

Prisnämnden består av representanter för de fem nordiska länderna: Museidirektör Bodil Busk Laursen, Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, direktör design och konsthantverk Widar Halén, Nasjonalmuseet i Oslo, f d museidirektör Jarno Peltonen, Helsingfors, museidirektör Harpa Þórsdóttir, Hönnunarsafn Íslands museum för design och konsthantverk, Reykjavik, fil.dr.h.c. Tomas Söderberg, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt prisnämndens ordförande museichef Ted Hesselbom, Röhsska museet, Göteborg.

Röhsska museet
Vasagatan 37-39, SE-400 15 Göteborg

 

Tidigare pristagare
1994 Jane Reumert, Danmark
1995 Liv Blåvarp, Norge
1996 Brita Flander, Finland
1997 Mats Theselius, Sverige
1998 Louise Sass, Danmark
1999 (nordiska designskribenter) A_alsteinn Ingólfsson, Island, Kaj Kalin, Finland, John Vedel-Rieper, Danmark, Jorunn Veiteberg, Norge och Kerstin Wickman, Sverige
2000 Peter Opsvik, Norge
2001 Björn Dahlström, Sverige
2002 HC Ericson, Sverige
2003 Sigurdur Gústafsson, Island
2004 Janna Syvänoja, Finland
2005 Anna Rosén, Cynthia Charwick, Maria Uggla, Maria Widell Christiansen, Camilla Palmertz, Eva-Lisa Andersson, Elna Holmberg, Lena Ekelund och Tatiana Butovitsch Temm, Sverige.
2006 Ole Jensen, Danmark
2007 Designgruppen Norway Says,
Torbjørn Anderssen, Andreas Engesvik, Espen Voll. Norge.
2008 Steinunn Sigurðardóttir
2009 Harri Koskinen