Inspiration eller stöld?

Inspiration eller stöld?

Inspiration eller stöld? – DesignOnsdag på tema designstöld, plagiat och upphovsrätt. Tid: 18.00–20.00, plats: Svensk …