Summit Podcast #113 – PKdM & Commoning Kits

Ett isländskt arkitektkontor som haft stora framgångar i den rådande isländska byggboomen och en utställning som visar möjligheter att tackla det som är den samtida svenska stadsbyggandets brister – frånvaron av mötesplatser. Det är innehållet i det 113:e avsnittet av Summit där du hör Fernando de Mendonca en av två delägare till ett av Islands största arkitektkontor, PKdM, som berättar om hur de förbereder sig på nästa konjunkturnedgång och vad den isländska arkitektkåren lärt sig av finanskrisen. På Form/Designcenter i Malmö öppnar inom kort utställningen Commoning Kits där tretton nordiska arkitektkontor visar lösningar de utvecklat för att tackla bristen på mötesplatser i de nya stadsdelar som byggs i Sverige. Stefan Sjöberg är en av initiativtagarna till utställningen och han berättar om varför vi alla bör bege oss till Malmö och varför de valde att kalla utställningen Commoning Kits.

The Summit podcast is in Swedish and English and published every second week.

Vad vi talade om i Summit #113
PKdM http://pkdm.is
Kjellander Sjöberg http://www.kjellandersjoberg.se
Form/Design Center http://www.formdesigncenter.com/utstallningar/commoning-kits/

 

 

 

summit-logo-white

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara