Spänna table by Gustav Person – Källemo

SPÄNNA table
Birch with self exciting undercarriage (without screws).
h 72, l 244, d 87 cm

Design by Gustav Person

Spänna table by Gustav Person – Källemo

Fyra hörn knyts samman
i åtta lika hål
nyporna som strävar
kopplar samman, nyper åt
intresset för den andra
spänningens försåt
benen slutar darra
och möts i ett förlåt

Gustav Person

 

Home

KÄLLEMO AB BOX 605 331 26 VÄRNAMO
TEL +46 370 150 00 FAX +46 370 150 60
info@kallemo.se