Slöjdcraft – Form/Design Center

Slöjdcraft – Form/Design Center

03.11.15 – 22.11.15

Slöjdcraft är ett interaktivt slöjdprojekt på Form/Design Center för årskurs fyra och fem i Malmö stad med det primära målet att öka förståelse för hantverk, form och slöjd i vardagen. Vi vill svara på frågan; ”Varför har vi slöjd?” Detta görs genom att barnen, liksom i dataspelet Minecraft, skapar en fiktiv värld fast med slöjdens verktyg.

Projektet bygger på ett besök på Form/Design Center där projektets pedagog Maria Harrysson, verksam konsthantverkare utbildad vid Textila facket på Konstfack, introducerar barnen till hantverk och form och belyser att slöjd inte är ett isolerat ämne i skolan utan något vi möter dagligen, kanske utan att tänka på det. Tanken är att barnen själva ska börja fundera kring objekten som omger dem och varför de ser ut som de gör. Diskussioner förs också om vår digitala värld och kopplingar görs till dataspelet Minecraft där spelaren bygger egna världar. Utifrån detta får sen barnen tillsammans med Maria i ord och bild börja skissa på hur man kan bygga en värld och vad som behövs i den.

Det som skissas och bestäms vid besöket på Form/Design Center tas sedan med tillbaka till skolan där man får tid att utföra sina idéer på slöjdlektionen och/eller vid eventuella temalektioner. Arbetet dokumenteras av lärare och elever och presenteras av Maria Harrysson på projektets blogg och via Instagram. På så sätt kan barn från olika skolor inspireras av varandras arbeten. Det fysiska resultatet, ”världen”, samlas slutligen i en utställning på Form/Design Center hösten 2015.

Projektet startar september 2015 och rymmer 10 klasser.
Genomförs med bidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

 

fdc-neg

Lilla Torg 9, Malmö
Tel. +46 40-664 51 50
www.formdesigncenter.com