Shop Show – 19/10–26/1 2014

Shop Show – 19/10–26/1 2014

Shop Show
October 18 – January 26 2014
An exhibition about the relationship between consumption and production and that somebody always pays the price.

Samspelet mellan konsumtion och produktion
och att någon alltid betalar priset.

19.10.13 – 26.1.14

Hållbar shopping, är det möjligt? Själva ordet shopping har fått en så stark koppling till de senaste decenniernas konsumtionsmönster – med shop until you drop! som den extrema normen – att en hållbar variant knappt ens verkar tänkbar. Ändå är det just det som måste till. Att de polariserade synsätten lämnar plats för mer konstruktiva diskussioner. Att hållbarhet inte främst definieras som att sluta shoppa, utan som att utveckla långsiktigt mer uthålliga varianter av konsumtion och produktion.

shopwshow

Design är här centralt. I denna nordiska vandringsutställning utforskas sambanden mellan produktion och konsumtion, det vill säga bakgrunden till shopping, via nio olika delteman som tar fasta på frågor om material, metoder för tillverkning och hur vi använder saker idag. För att en produkt ska kunna betecknas som hållbar så räcker det inte längre med att den är ”naturlig”. Minst lika viktigt är att den har ett ursprung vi som köpare får vetskap om. Att den är etiskt ok. Att vi kan relatera till den och att den hjälper oss som konsumenter till ett mer hållbart beteende.

Utställningen vill påvisa att design inte främst handlar om yta. Utan lika gärna om estetiskt och hållbarhetsmässigt starka visioner. Om process, transparens och kreativ samverkan, värden som alla de 30-talet nordiska och internationella designerna i ”Shop Show” på olika sätt förmedlar. Ovan några exempel från medverkande i utställningen: Schmidttakahashi, Company, Wellproven chair, Brave #2.

Utställningen kommer att turnera i Norden och visningar planeras på Helsingfors Design museum i Finland, Island Design Center, Trapholt i Danmark, DogA i Norge och på Falkenbergs museum.

Utställningen stöds ekonomiskt av Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord och Malmö stad, Miljöförvaltningen och Fair Trade City.

Öppning fredag 18 oktober kl 17-20.

För mer information kontakta:
Linda Johansson, linda@formdesigncenter.com eller 0733-601 656

loggafdc4