Samling och upplösning; Nordisk design av idag

Röhsska museet medverka med utställningen Samling och upplösning; Nordisk design av idag, World Design Capital Helsinki 2012

Röhsska museet är inbjudet att medverka i World Design Capital Helsinki 2012 med utställningen Samling och upplösning; Nordisk design av idag som visar designers som fått Torsten och Wanja Söderbergs pris de senaste fem åren.

Vart är den nordiska designidentiteten på väg? Efter ett halvt sekel av internationella framgångar ifrågasätts och omförhandlas traditionerna.

I utställningen medverkar Steinunn Sigurðardóttir (Island), Harri Koskinen (Finland), Henrik Vibskov (Danmark) samt designgrupperna Norway Says (Norge) och Front (Sverige). Fem tongivande designer och designgrupper med arbeten inom bland annat mode, möbler, belysning och glas.

De är utvalda som goda representanter för den nutida nordiska designen, som är på väg att formulera sig runt en ny identitet, som delvis står i direkt motsättning till den nyligen gällande funktionalistiska och enkla formen.

De visar på olika kopplingar till den tidsanda som gällde runt förra sekelskiftet (1900) och har fler historiska reflektioner i sitt formspråk, än nordiska formgivare har haft under senare delen av 1900-talet.

Sida vid sida med hänvisningar till Scandinavian Designepokens igenkännbara formspråk möts radikala omkastningar av de historiska konventionerna och en utvidgning av det traditionella designbegreppet.

Deltagarna i utställningen är de senaste fem årens mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris, som årligen delas ut på Röhsska museet i Göteborg, och är världens största designpris i sitt slag. Prissumman om en miljon svenska kronor ges till designer och konsthantverkare från de nordiska länderna.

Utställningen Samling och upplösning; Nordisk design av idag pågår på EMMA 11.7–16.9 2012. En internationell utställningsturné planeras efter utställningsperiodens slut.

 Läs mera om: EMMA – Espoo Museum of Modern Art: www.emma.museum/sv

Helsingfors stad är år 2012 utsedd till World Design Capital: www.wdchelsinki2012.fi/sv

Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander mobil +46 31 368 31 53, birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

 

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden