Rephrasals @ Form/Design Center

Rephrasals @ Form/Design Center

 

Rephrasals

Finnish-Swedish Design Relay

Rephrase • v. [tr.] express (an idea or question) in an alternative way, esp. with the purpose of changing the detail or perspective of the original idea or question: rephrase the statement so that it is clear

REPHRASALS is an experimental design project and exhibition by Finnish design duo Aalto+Aalto and Swedish designer Petra Lilja. The concept is based on an idea of understanding and misunderstanding. The aim is to explore what new possibilities and expressions can be found through a method of associations and chance.

About the method:
Both designers have chosen three designs from the last 100 years from their respective countries and have described them through a set of definitions, not revealing what the original objects are. These definitions, or descriptions, are then switched so that both designers get a kind of brief. The aim is not to guess what the object in question is but to design a new object from this described point of view. In the exhibition the new objects are presented together with their counterparts, offering new interpretations of familiar objects as well as an in-depth look into the multiple reasons why things are the way they are.

The project has been made possible with the generous support of the Finnish Cultural Foundation.

 

fdc-neg
www.formdesigncenter.com

 

Omformulera

En finsk-svensk designstafett

Omformulera, -ing. formulera (ngt) på nytt (o. på annat sätt)

OMFORMULERA är ett experimentellt designprojekt som resulterat i en utställning av finska designstudion Aalto+Aalto och svenska Petra Lilja Designstudio. I samband med Finlands självständighetsjubileum har de valt ut tre representativa designobjekt från respektive land och utan att avslöja vilka, beskrivit dem i ord. Utifrån dessa beskrivningar har de sedan designat nya objekt, en slags omtolkningar eller parafraser på originalen.

Aalto+Aalto och Petra Lilja samarbetar även i det pågående nordiska designprojektet 1+1+1 där även isländska Hugdetta designstudio ingår. Gruppen är känd för sina verk där slump och association används som metoder för att uppnå nytänkande formgivning.

Om metoden i Omformulera:
Formgivarna har valt tre designobjekt från de senaste 100 åren från sina respektive länder och beskrivit dem genom ett antal definitioner utan att avslöja vilka originalobjekten är. Definitionerna, eller beskrivningarna, har sedan utväxlats så att båda formgivarna har fått en form av brief. Syftet har inte varit att gissa vilket objektet i fråga är, utan att formge ett nytt objekt utifrån beskrivningen. I utställningen presenteras de nya föremålen tillsammans med sina äldre pendanger. Detta öppnar upp för nya tolkningar av familjära föremål, såväl som en fördjupad diskussion kring varför saker är och ser ut som de gör.

Projektet har möjliggjorts tack vare generöst stöd från The Finnish Cultural Foundation.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara