REA @ Blå Station 2020

Don’t miss Blå Station’s annual Summer Sale at
Blå Station in Åhus, Sandvaktaregatan 17
Because in the current Covid-19 pandemic, we will take the necessary protective measures and follow the guidelines issued by the public health authority.
Where: Sandvaktaregatan 17, 296 35, Åhus
When: Wednesday to Friday July 8-10, 8am to 6pm
Read more about the Summer Sale held online at
blastationreuse.se

Missa inte Blå Stations årliga Sommar-REA på Blå Station i Åhus, Sandvaktaregatan 17
P.g.a. rådande Covid-19 pandemi kommer vi att vidta nödvändiga skyddsåtgärder och följa de riktlinjer som utställs av folkhälsomyndigheten.
Var: Sandvaktaregatan 17, 296 35, Åhus
När: Onsdag till Fredag 8-10 Juli, kl 08.00-18.00
Läs mer om Sommar-Rean som hålls online på
blastationreuse.se

 

Blå Station AB. Box 1OO.
296 22 Åhus Sweden
Tel: +46 (O)44 3000331.
Fax: +46 (O)44 241214
e-mail: mimi@blastation.se
www.blastation.se