Pussel by Gustav Person – Källemo

Pussel by Gustav Person – Källemo

PUSSEL stool
Birch with self locking tripod.
h 46, Ø 34 cm

Design by Gustav Person

De mest olika saker
nyckel, pussel, bitar, hål
är sammankopplade
just nu
beroende utav olikheterna

Gustav Person

 

 

 

Home

KÄLLEMO AB BOX 605 331 26 VÄRNAMO
TEL +46 370 150 00 FAX +46 370 150 60
info@kallemo.se