Peter Celsing

Peter Celsing (1920 – 1974)
Stark, särpräglad arkitekt, som genomsitt intresse för helgjutna miljöer även kommit att verka inom design. Främst inredning bl a flera restauranger, och utformningen av T-banans plattformsmiljöer.
1955-61 genomförde Celsing tillsammans med arkitekten Nils Tesch en stor ombyggnad av Operan, inklusive husets restauranger. För Operakällaren ritades stolen Opera (ännu i produktion) med inspiration från Thonets klassiska kaféstolar. Fler Celsing-hus med intressanta interiörer: Riksbanken, Filmhuset (stora foajén delvis omgjord), Kulturhuset (ombyggt inuti).

Källa Stockholm Modern ISBN 91-46-17364-1