The One-legged Hero – Fredrik Wretman

The One-legged Hero – Fredrik Wretman

Skulptur
Kristianstads konsthall 8/11 – 11/1 2015

300-wretman-chaing-mai

Fredrik Wretman (f.1953) är en av tre konstnärer som skapat byggnadsanknuten konst till Rådhus Skåne. Budbäraren, som föreställer en gigantisk fot på ca sex meter och är tillverkad i bronspatinerad glasfiber, står i en damm på Rådhusets innergård.

Fredrik Wretman är flitigt anlitad för offentliga konstnärliga gestaltningar. Hans verk är nästan alltid utformade efter rummet eller miljön de visas i. Många av dem är placerade i eller i närheten av vatten, och vattenytans spegling blir en del av verket. Filosofiska funderingar, andlighet och religiösa myter är viktiga i Fredrik Wretmans konstnärskap, och Budbäraren har hämtat inspiration från guden Hermes i den grekiska mytologin.

I The One-legged Hero visas en stor skulptur som utgår från ”resterna” i tillverkningsprocessen av Budbäraren. Skulpturen omges av en specialbyggd bassäng. Fredrik Wretman återkommer ofta på detta sätt till ett motiv och låter det förändras i takt med att nya associationer tillkommer.

Utställningen innehåller också ett flertal små bronsskulpturer, som står i kontrast till de stora installationer Wretman ofta arbetar med. Skulpturerna är indelade i olika serier, och har både antika och futuristiska drag. De liknar arkeologiska fynd från någon främmande, kanske framtida, kultur. Bland dem finns ytterligare varianter på fötter, alien-liknande gestalter och enbenta figurer – möjligen hjälten från utställningstiteln. I The One-legged Hero rör sig perspektivet mellan den stora och de små skulpturerna, mellan utställningen i konsthallen och Budbäraren. Kanske finns ett samband mellan de olika skalorna, något som kan ge förståelse för helheten om det går att få grepp om.

 

 Konst_Budbararen

Om konstnären

Fredrik Wretman är född 1953 i Stockholm och utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungliga Konsthögskolan i samma stad. Han har varit verksam som lärare vid Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm, och ställer kontinuerligt ut både i Sverige och utomlands. Exempel på offentliga konstnärliga gestaltningar är Bodhi i Viskan och 0 + 0 = 8 i Nissan, båda placerade i vattendragen, och en ljudinstallation med sång och musik i Monica Zetterlunds park i Stockholm. Wretman finns representerad på bland annat Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd. Fredrik Wretman har en ateljé i Chiang Mai i norra Thailand där många av hans verk, bland annat Budbäraren, är tillverkade. Goatrans, kanske ett av hans mer välkända verk, har också tydliga influenser från österländska idétraditioner. Goatrans är en orange massproducerad Buddha-figur föreställande Wretman själv blundande och bortvänd från (konst)världen omkring honom. Verkethar omarbetats till Microtrans, en liten silikonskulptur i upplaga som under 2013 såldes till förmån för Rädda Barnens verksamhet.

 

LogoFooter